Čo robiť, keď nestíhaš?

Otázka, ktorú si kladieme mnohí a len málo z nás má na ňu skutočnú odpoveď. Pozri si pár tipov, ktoré ti môžu pomôcť.

Krivka deformácie

Pri deformácii ťahom dochádza ku zmene rozmerov telesa – ku predĺženiu.

Častice menia svoju polohu a zároveň pociťujú silové pôsobenie od vonkajších síl, ktoré vyvolávajú vnútorné napätie.

Od čoho závisí veľkosť tohto napätia a aký má priebeh v závislosti od relatívneho predĺženia látok?

Aj na to dáva odpovede krivka deformácie, ktorú znázorníme a popíšeme v nasledujúcom príspevku.

Deformácie pevného telesa

Ako možno pevné látky deformovať?

Ako rozdeľujeme deformácie podľa trvácnosti a ako podľa spôsobu akým vznikajú?

Rozdelenia a názorné znázornenie jednotlivých druhov ponúka obsah nasledujúceho príspevku.

Kryštálová mriežka

Ak chceme charakterizovať vnútornú štruktúru pevnej látky je potrebné objasnenie základných pojmov. V príspevku sa dozviete, čo je to kryštálová mriežka, mriežkové konštanty, elementárna bunka, či kryštalické sústavy.

Koľko vlastných atómov prislúcha elementárnej bunke a ako s nimi počítať.

Nielen to sa dozviete z nasledujúceho príspevku.

Kryštalické a amorfné látky

Nie je uhlík ako uhlík. Kúpiť si v obchode diamant a kúsok tuhy do ceruzky je zásadný rozdiel. Z čoho plynú rozličné vlastnosti toho istého prvku?

Akým spôsobom sa usporadúvajú častice vo vnútri pevnej látky a aké štruktúry tvoria?

Aký vplyv má usporiadanie častíc na vlastnosti daného materiálu a ich závislosť od smeru?

Aj to sa dozviete z nasledujúceho príspevku.

Stroje využívajúce prácu plynu

Plyn sme začali využívať ako pohon strojovej výroby len pred pár storočiami. Princípy takejto využiteľnosti však boli známe už pred našim letopočtom?

Na akých princípoch fungovali stroje využívajúce prácu plynu?

Ako využívame plyn v benzínových a naftových motoroch?

Aj to sa dozviete z nasledujúceho príspevku.