Leto 2023

Opäť sa nám nezadržateľne blíži leto a nastáva otázka, čo s voľným časom počas leta? Aké leto chceme prežiť? K tomu, aby sme prežili super leto nepotrebujeme drahú dovolenku, ani veľa peňazí. Potrebujeme sa rozhodnúť investovať čas do tých správnych aktivít.

Opakovanie vývinových období

Pripravil som si pre vás malé opakovanie vývinových období, ktoré sme si spoločne prešli. Pozrite si video, v ktorom sa dozviete všetky inštrukcie.

Vytlačte si skladačku „Skladačka – vývinovka kartičky“, tie si následne rozstrihajte a pustite sa do skladania. Pevne verím, že pojmy sú pre vás známe a bude pre vás hračkou ich zložiť dokopy. Pokiaľ by ste s niektorým z pojmov mali problém, pozrite si na oživenie spomienok video, ktoré daný vek a pojem opisujú.

Pokiaľ by ste mali problém s tvarom, prázdne riešenie si môžete vytlačiť zo súboru „Skladačka – prázdne riešenie“.

Súbor „Skladačka – vývinovka riešenie“ si zatiaľ neotvárajte a netlačte, pretože by ste si mohli pokaziť zábavu a radosť z toho, že ste skladačku zložili úplne sami, len za pomoci vašich vedomostí. Riešenie si pozrite až vtedy, keď si skladačku poskladáte.

Adolescencia

Druhým podobdobím dospievania je adolescencia. Adolescencia už neprináša výraznú telesnú premenu jedinca avšak ešte stále sa dejú zmeny na psychickej úrovni. Naďalej sa dotvára identita adolescenta a zmeny nastávajú aj v sociálnom vývine človeka.

Podľa čoho alebo koho ste si vybrali strednú školu? Spomínate si na oslavu svojich 18tych narodenín? Šli ste študovať na vysokú školu alebo ste rovno nastúpili do zamestnania? A kedy sa vám podarilo alebo kedy sa plánujete osamostatniť od rodičov?

Tieto otázky majú priamy súvis s obdobím adolescencie. Poďme si spoločne celé obdobie adolescencie pomocou videa priblížiť. 

Obdobie pubescencie

Obdobie dospievania je prechodným obdobím medzi detstvom a dospelosťou. Trvá od 10/11 roku do 20. roku života. Je to pomerne dlhé obdobie a preto ho rozdeľujeme na obdobie pubescencie a adolescencie.

pracovnom liste nájdete úlohu č. 2. Pokúste sa opísať typického pubertiaka alebo čo je typické pre obdobie puberty.

Spoločne v triede alebo s rodičmi sa môžete porozprávať ako si vy spomínate na vlastnú pubertu? Aké to bolo pre vás obdobie? Ako svoju pubertu prežívali vaši rodičia alebo vaši pani učiteľka/pán učiteľ. Spomeniete si na nejaký prúser, ktorý ste vyviedli?

Obdobie mladšieho školského veku

Dokážete si ešte predstaviť svoju prvú triedu v základnej škole? Ako si spomínate na svoju prvú pani učiteľku? Ktorý bol váš najobľúbenejší predmet? Verím tomu, že vaše zážitky z prvého stupňa sú viac príjemné než nepríjemné, poďme si spoločne opísať obdobie mladšieho školského veku.

Školská zrelosť (pracovný list)

Opäť na vás čaká pracovný list. Skontrolujte si vaše odpovede, ktoré ste si do pracovného listu napísali pred pozretím videa. Boli správne? Ak áno, tak vám gratulujem. Pokiaľ nie, nič sa nedeje. Je to pre vás nová téma a preto sú nepresnosti alebo chyby úplne prirodzené. Postupne si dopracujte jednotlivé úlohy. Želám vám veľa síl.