Škodlivosť návykových látok v tehotenstve – správna životospráva

Ahojte žiaci,

určite viete, že tehotenstvo je obdobie, kedy sa v tele matky vyvíja jej potomok. Všetko čo príjme matka príjme aj jej dieťa. Ak, by matka pila alkohol alebo brala drogy malo by to vplyv aj na jej dieťa, ktoré môžu tieto návykové látky vážne poškodiť.

Na vývin plodu veľmi zle vplýva, ak tehotná žena fajčí, pije alkohol, požíva lieky, má zlú životosprávu. To všetko, ale aj žiarenie môže vyvíjajúci plod poškodiť.

Tehotná žena by mala dbať o svoje zdravie a však u každej ženy prebieha tehotenstvo inak no na dieťa dobre vplýva ak sa jeho matka plnohodnotne a zdravo stravuje, má dostatočný pohyb, dostatočný odpočinok a vyhýba sa stresu a vnútornému nepokoju. 

Ak ťa téma zaujala pozri si predošlé video o vývine jedinca.

Vedomosti si zopakuj týmto pracovným listom.

Roztrieď činností, ktoré sú pre dieťa prospešné a na tie, ktoré sú pre dieťa škodlivé.

Zdroje:

MOŠKOVÁ, E.,1996. Prírodopis pre 8. ročník ŠZŠ. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. ISBN 978-80-10-03805-3

UHEREKOVÁ, a kol., 2011. Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník osemročných gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava:  EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. ISBN 978-80-8091-221-5

MOŠKOVÁ, E.,2011. Prírodopis pre 8. ročník ŠZŠ – štvrté vydanie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. ISBN 978-80-10-03805-3

Všetky dizajny sú vytvorené na vzdelávacie účely prostredníctvom šablón stránky Canva.com

Zdroj: Canva Pro, Pexels, Pixabay, Freepik.

Vývin jedinca, vnútromaternicový vývin – opakovanie

Ahojte,

teraz si môžete zopakovať informácie z predošlého videa na tému vývin jedinca, vnútromaternicový vývin.

Držím palce 😊

Over si vedomosti s pracovným listom.

Z pracovného listu vystrihni obrázky. Vystrihnuté obrázky otoč na druhú stranu a zamiešaj ich. Zamiešané obrázky otoč späť. Obrázky poskladaj do správneho poradia, tak ako majú ísť za sebou.

Môžeš využiť aj elektronickú verziu:

Zopakovať vedomosti z obidvoch predošlých videí na tému rozmnožovania a vývinu jedinca si môžeš aj pomocou tajničky.

Môžeš využiť aj elektronickú verziu:

Zdroje:

MOŠKOVÁ, E.,1996. Prírodopis pre 8. ročník ŠZŠ. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. ISBN 978-80-10-03805-3

UHEREKOVÁ, a kol., 2011. Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník osemročných gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava:  EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. ISBN 978-80-8091-221-5

MOŠKOVÁ, E.,2011. Prírodopis pre 8. ročník ŠZŠ – štvrté vydanie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. ISBN 978-80-10-03805-3

Všetky dizajny sú vytvorené na vzdelávacie účely prostredníctvom šablón stránky Canva.com

Zdroj: Canva Pro, Pexels, Pixabay, Freepik.

Rozmnožovanie – opakovanie

Ahojte,

teraz si môžete zopakovať informácie z predošlého videa o téme rozmnožovania človeka.

Netreba zabúdať, že sme takto sme prišli na tento svet všetci 😊 Je to bežná súčasť života.

Zopakuj si rozmnožovaciu sústavu človeka. Pomenuj časti pohlavných orgánov muža a ženy.

Vyplň pracovný list.

Svoje vedomosti si môžeš zopakovať aktivitou:

Úloha: Vystrihni si obrázky z pracovného listu. Ak budeš mať vystrihnuté obrázky z pracovného listu, obrázky otoč na druhú stranu, tak aby si nevidel obrázky a zamiešaj ich. Následne obrázky otoč a poskladaj ich do správneho poradia.

Zdroje:

MOŠKOVÁ, E.,1996. Prírodopis pre 8. ročník ŠZŠ. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. ISBN 978-80-10-03805-3

UHEREKOVÁ, a kol., 2011. Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník osemročných gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava:  EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. ISBN 978-80-8091-221-5

MOŠKOVÁ, E.,2011. Prírodopis pre 8. ročník ŠZŠ – štvrté vydanie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. ISBN 978-80-10-03805-3

Všetky dizajny sú vytvorené na vzdelávacie účely prostredníctvom šablón stránky Canva.com

Zdroj: Canva Pro, Pexels, Pixabay, Freepik.

Rozmnožovanie

Ahojte žiaci,  

viac informácií k téme rozmnožovania sa dozviete vo videu. Ak vás téma zaujme odporúčam využiť overené zdroje z videa. 😊

Plagáty – prevencia na školách

Vážení učitelia,

Rozhodla som sa vytvoriť plagáty na rôzne témy prevencie, ktoré môžete využiť vo vašej škole ako preventívnu metódu pre žiakov 2. stupňa.

Témy plagátov sú:

  • Prevencia šikany
  • Prevencia kyberšikany
  • Prevencia pred užívaním návykových látok
  • Sexuálne obťažovanie na internete
  • Očkovanie vírus – HPV
  • Prevencia pred rozposielaním obnažených fotografií

Verím, že tieto plagáty využijete a niekomu pomôžu.

Všetky dizajny sú vytvorené na vzdelávacie účely prostredníctvom šablón stránky Canva.com

Zdroj: Canva Pro, Pexels, Pixabay, Freepik.

Pohlavné choroby, intímna hygiena (opakovanie)

Ahojte,

teraz si môžete zopakovať informácie z predošlého videa o téme pohlavných chorôb a intímnej hygieny.

Držím palce 😊  

Osemsmerovka. Vyhľadaj všetky slová zo zoznamu. 

Svoje vedomosti si môžeš overiť v tomto kvíze.

Vyskúšať sa môžeš aj pri tejto úlohe.

Spojte výrok, ktorý sa bude týkať rizika s nápisom riziko a výrok, ktorý sa bude týkať prevencie s nápisom prevencia.

K téme pohlavných chorôb a intímnej hygieny môžete využiť taktiež tlačenú verziu poznámok, osemsmeroviek a typy na aktivitu na opakovanie.

Aktivita:

Každému žiakovi rozdáme kartičku s nápisom prevencia a riziko.

Žiakom budeme čítať výroky, týkajúce sa prevencie pohlavných chorôb a rizík pohlavných chorôb. Ak vyslovíme výrok, ktorý sa bude týkať rizika, žiaci zdvihnú kartičku s nápisom riziko. Ak vyslovíme výrok, ktorý sa bude týkať prevencie, žiaci zdvihnú kartičku s nápisom prevencia.

Žiaci si tieto výroky nalepia do zošita a oddelia ich nápisom prevencia a riziko.

Pohlavné choroby, intímna hygiena

Ahojte žiaci,  

viac informácií k téme intímnej hygieny a pohlavných chorôb sa dozviete vo videu. Tieto témy sú bežnou súčasťou nášho života.  Ak vás téma zaujme odporúčam využiť overené zdroje z videa. 😊