Sexuálne obťažovanie, sexuálny súhlas- prevencia, opakovanie

Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
8. ročník ŠZŠ
7. ročník ZŠ

Ahojte,

teraz si môžete zopakovať informácie z predošlých videí o témach prevencie sexuálneho obťažovaniasexuálneho súhlasu

Držím palce 😊

Over si vedomosti s pracovným listom:

Svoje vedomosti si môžeš zopakovať aktivitou:

Odpovedz na otázky z príbehu:

Príbeh:

Dievča Janka ide na diskotéku. Čo myslite čo jej môže hroziť?

Na diskotéke začne piť alkohol. Ako sa správa človek pod vplyvom alkoholu?

Po diskotéke jej ponúka neznámy muž Michal, že ju vezme domov autom. Janka k nemu nasadne a Michal ju odvezie k nemu domov.

Čo mohla Janka urobiť inak?

Je bezpečné ísť s niekým cudzím domov?

Janka sa ráno zobudí u Michala a nepamätá si čo sa v noci stalo. Rýchlo sa ráno vytratí a neopýta sa Michala čo sa v noci mohlo stať.

Čo mohla Janka urobiť inak?

Čo mohol Michal urobiť inak?

Ak mali v noci Michal a Janka sex, aké riziká im hrozia?

Súhlasila Janka so sexom?

Zachoval sa Michal správne? ako sa zachovať v prípade napadnutia, ponuky drogy, ponuky na sex a pod.

– môže na to nadväzovať nácvik odmietania, asertivity a pod.

Zdroje:

Zákon č. 300/2005 Z.z Trestný zákon., 2008 [online]. Bratislava: Národná rada Slovenskej Republiky [cit. 2023-12-5]. Dostupné na internete: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005- 300

InTYMYta., Súhlas je sexy súhlas je základ. Dostupné na internete: https://www.intymyta.sk/?vzd_materialy=suhlas-je-sexy-suhlas-je-zaklad

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Sex bez súhlasu obete je trestným činom – šírenie tvrdení, že ak obeť aktívne nekladie odpor, tak nejde o trestný čin, je nebezpečná a nezodpovedná dezinformácia. Dostupné na internete: https://www.justice.gov.sk/tlacovespravy/tlacova-sprava-3781/

Občianske združenie Prirodzene. Sexuálny súhlas. Dostupné na internete: https://www.prirodzeneweb.sk/sexualny-suhlas/

Amaze.org .,Občianske združenie Prirodzene. https://www.youtube.com/watch?v=pdwZH4e7o6c

Všetky dizajny sú vytvorené na vzdelávacie účely prostredníctvom šablón stránky Canva.com

Zdroj: Canva Pro, Pexels, Pixabay, Freepik.

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Geografia
Základná škola
Biológia
Základná škola