Škodlivosť návykových látok v tehotenstve – správna životospráva

Biológia
Prírodopis
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
8. ročník ŠZŠ
7. ročník ZŠ

Ahojte žiaci,

určite viete, že tehotenstvo je obdobie, kedy sa v tele matky vyvíja jej potomok. Všetko čo príjme matka príjme aj jej dieťa. Ak, by matka pila alkohol alebo brala drogy malo by to vplyv aj na jej dieťa, ktoré môžu tieto návykové látky vážne poškodiť.

Na vývin plodu veľmi zle vplýva, ak tehotná žena fajčí, pije alkohol, požíva lieky, má zlú životosprávu. To všetko, ale aj žiarenie môže vyvíjajúci plod poškodiť.

Tehotná žena by mala dbať o svoje zdravie a však u každej ženy prebieha tehotenstvo inak no na dieťa dobre vplýva ak sa jeho matka plnohodnotne a zdravo stravuje, má dostatočný pohyb, dostatočný odpočinok a vyhýba sa stresu a vnútornému nepokoju. 

Ak ťa téma zaujala pozri si predošlé video o vývine jedinca.

Vedomosti si zopakuj týmto pracovným listom.

Roztrieď činností, ktoré sú pre dieťa prospešné a na tie, ktoré sú pre dieťa škodlivé.

Zdroje:

MOŠKOVÁ, E.,1996. Prírodopis pre 8. ročník ŠZŠ. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. ISBN 978-80-10-03805-3

UHEREKOVÁ, a kol., 2011. Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník osemročných gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava:  EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. ISBN 978-80-8091-221-5

MOŠKOVÁ, E.,2011. Prírodopis pre 8. ročník ŠZŠ – štvrté vydanie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. ISBN 978-80-10-03805-3

Všetky dizajny sú vytvorené na vzdelávacie účely prostredníctvom šablón stránky Canva.com

Zdroj: Canva Pro, Pexels, Pixabay, Freepik.

Mohlo by vás zaujímať