Utváranie predstáv o budúcom partnerovi – Kvet lásky – opakovanie

Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Slovenský jazyk
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Výtvarná výchova
8. ročník ŠZŠ
Pre učiteľov
7. ročník ZŠ

Vážení učitelia a milí žiaci,

k prehĺbeniu témy utvárania predstáv o budúcom partnerovi v predchádzajúcom videu Vám poslúžia tieto aktivity.

Svoje vedomosti v tejto téme si môžu žiaci preveriť interaktívnymi aktivitami alebo pracovným listom:

Pracovný list :

Kartičky vlastnosti :

Mohlo by vás zaujímať

Anglický jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola