Dotyčnica ku kružnici

Zostrojiť dotyčnicu ku kružnici v určenom bode ležiacom na tejto kružnici aj mimo kružnice.

Dotyčnica, sečnica, tetiva

Posúdiť vzájomnú polohu priamky a kružnice,narysovať tetivu kružnicu, využiť vlastnosti tetivy kružnice pri riešení jednoduchých úloh.

Konštrukcia lichobežníka: 3. úloha

Vyriešiť primerané konštrukčné úlohy s využitím vlastností konštrukcie trojuholníka a s využitím poznatkov a rovnobežníkoch a lichobežníkoch.

Konštrukcia lichobežníka: 2. úloha

Vyriešiť primerané konštrukčné úlohy s využitím vlastností konštrukcie trojuholníka a s využitím poznatkov a rovnobežníkoch a lichobežníkoch.

Konštrukcia lichobežníka: 1. úloha

Vyriešiť primerané konštrukčné úlohy s využitím vlastností konštrukcie trojuholníka a s využitím poznatkov a rovnobežníkoch a lichobežníkoch.

Zostroj si svoj trojuholník

V nasledujúcich štyroch aktivitách sú vytvorené štyri rôzne konštrukcie trojuholníka ABC podľa viet (sss, sus,usu). V každej aktivite môžeš pomocou posuvníkov meniť veľkosť strán alebo uhlov v trojuholníku. Pozoruj,  ako sa trojuholník mení ! 

Hodnoty pre strany môžeš meniť od 1 do 20 cm a pre uhly od 1° do 180°. 

Prajem príjemnú zábavu s geometriou 🙂

Konštrukcia trojuholníka podľa vety sss

Konštrukcia trojuholníka podľa vety sus 1.

Konštrukcia trojuholníka podľa vety sus 2.

Konštrukcia trojuholníka podľa vety usu

Výšky trojuholníka

Zostrojiť výšky trojuholníka (v ostrouhlom, tupouhlom a pravouhlom) a ich priesečník.

Konštrukcia trojuholníka (sss)

Zostrojiť trojuholník podľa slovného postupu konštrukcie na základe vety sss, opísať slovne postup konštrukcie, na základe vety o trojuholníkovej nerovnosti rozhodnúť o možnosti zostrojenia trojuholníka z troch úsečiek.