Drogy – prevencia

Biológia
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Vecné učenie
Výtvarná výchova
8. ročník ŠZŠ
7. ročník ZŠ

Prečítajte si tento úryvok z knihy Daniela Heviera –  Krajina AGORD a následne si pozrite video 😊 Spoločne si na tento príbeh vytvoríme plagát. Dúfam, že pri tvorbe využijete svoju kreativitu. Bude to zábava. Tak poďme na to 😊

Príbeh, zdroj: HEVIER,D., 2001. Krajina AGORD. Bratislava: Hevi. ISBN 80-85518-98-8.

Zdroje:

LIBA, J., 2016. Výchova k zdraviu v školskej edukácii. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-555-1612-7
LIBA, J., 2016. Zdravie, drogy, drogová prevencia – terminologický a výkladový slovník. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-555-1556-4

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Chémia
Základná škola