Utváranie predstáv o budúcom partnerovi – Kvet lásky

Vážení učitelia,

Predstavujem Vám návrh vyučovacej hodiny zameraný na utváranie predstáv o budúcom partnerovi. Cieľom vyučovacej hodiny je vytvoriť si predstavu o budúcom partnerovi a vytvoriť si tak realistické pozitívne nároky na budúceho partnera. Týmto spôsobom si vytvárať do budúcnosti zdravé, plnohodnotné vzťahy.

Prajem vám veľa šťastia pri výrobe a nech kvet lásky splní úlohu, ktorú v sebe nesie.

Verím, že sa vám tento návrh vyučovacej hodiny bude páčiť.

Pohlavné choroby, intímna hygiena (opakovanie)

Ahojte,

teraz si môžete zopakovať informácie z predošlého videa o téme pohlavných chorôb a intímnej hygieny.

Držím palce 😊  

Osemsmerovka. Vyhľadaj všetky slová zo zoznamu. 

Svoje vedomosti si môžeš overiť v tomto kvíze.

Vyskúšať sa môžeš aj pri tejto úlohe.

Spojte výrok, ktorý sa bude týkať rizika s nápisom riziko a výrok, ktorý sa bude týkať prevencie s nápisom prevencia.

K téme pohlavných chorôb a intímnej hygieny môžete využiť taktiež tlačenú verziu poznámok, osemsmeroviek a typy na aktivitu na opakovanie.

Aktivita:

Každému žiakovi rozdáme kartičku s nápisom prevencia a riziko.

Žiakom budeme čítať výroky, týkajúce sa prevencie pohlavných chorôb a rizík pohlavných chorôb. Ak vyslovíme výrok, ktorý sa bude týkať rizika, žiaci zdvihnú kartičku s nápisom riziko. Ak vyslovíme výrok, ktorý sa bude týkať prevencie, žiaci zdvihnú kartičku s nápisom prevencia.

Žiaci si tieto výroky nalepia do zošita a oddelia ich nápisom prevencia a riziko.

Pohlavné choroby, intímna hygiena

Ahojte žiaci,  

viac informácií k téme intímnej hygieny a pohlavných chorôb sa dozviete vo videu. Tieto témy sú bežnou súčasťou nášho života.  Ak vás téma zaujme odporúčam využiť overené zdroje z videa. 😊

Drogy – prevencia

Prečítajte si tento úryvok z knihy Daniela Heviera –  Krajina AGORD a následne si pozrite video 😊 Spoločne si na tento príbeh vytvoríme plagát. Dúfam, že pri tvorbe využijete svoju kreativitu. Bude to zábava. Tak poďme na to 😊

Príbeh, zdroj: HEVIER,D., 2001. Krajina AGORD. Bratislava: Hevi. ISBN 80-85518-98-8.

Zdroje:

LIBA, J., 2016. Výchova k zdraviu v školskej edukácii. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-555-1612-7
LIBA, J., 2016. Zdravie, drogy, drogová prevencia – terminologický a výkladový slovník. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-555-1556-4