Zrkadlo

Vzdelávacia oblasť: ORGANICKÉ LÁTKY
Tematický celok:  ORGANICKÉ LÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH
Téma: SACHARIDY

Zrkadielko, zrkadielko, povedz že mi… Veru, zrkadlám boli od pradávna prikladané zvláštne vlastnosti, ktoré nemal žiadny iný predmet. Raz sa cez ne pozeral diabol, inokedy odháňali zlých duchov, odrážali smrť a nešťastie, alebo naopak, nešťastie priniesli na sedem rokov, keď sa rozbili… pokiaľ boli rozbitné, pretože nebolo to vždy tak. Tie prvé najstaršie zrkadlá boli vyrobené z lešteného kameňa a z čierneho sopečného skla obsidiánu a ich vek sa odhaduje na šesť až osem tisíc rokov. Neskôr starí Egypťania, Rimania a Gréci vyrábali zrkadlá z kovu alebo zliatin kovov, ktoré bolo možné vysoko leštiť, najčastejšie z medi, bronzu či mosadze. Kovové zrkadlá boli v staroveku veľmi cennými predmetmi, ktoré si mohli dovoliť len tí najbohatší.

Prvé sklenené zrkadlá z fúkaného skla (presnejšie zo sklenených dlaždíc vyrezaných z fúkaného skla, čiže vždy mierne zakrivené) s oloveným reflexným podkladom boli vyrobené až niekedy medzi prvým a tretím storočím nášho letopočtu a boli celkom bežné v Egypte, Galii aj v Ázii. Až niekedy okolo 12. storočia začali výrobcovia zrkadiel svoje remeslo merateľne zlepšovať. Olovený podklad nahradila ortuť a cín, neskôr špeciálna reflexná zmes zlata a bronzu, namiesto fúkaného zakriveného skla už vedeli vyrobiť ploché. Majstrami vo výrobe zrkadiel sa stali benátski a neskôr i francúzski sklári. Zrkadlá boli aj v tejto dobe stále drahým luxusným predmetom a dokonalým estetickým prvkom reprezentačných i súkromných komnát aristokracie. Ich funkčnosť sa využívala najmä počas vojen a to v podobe kódovania a dekódovania tajných správ v zrkadlovom obraze (tento tajný kódovací systém zaviedol Leonardo da Vinci), na oslepenie nepriateľa jasným odrazom slnečného svetla a tiež sa stali podstatou periskopu, systému interaktívnych zrkadiel, ktorým špehovali náprotivnú stranu.

V dnešnej dobe nie je domov, miesto bez zrkadla. Zrkadlá sa stali súčasťou našej každodennosti. Používajú sa bežne v domácnosti, dopravných prostriedkoch, zdravotníctve, optických zariadeniach, osvetľovacích telesách, meracích prístrojoch, ďalekohľadoch a pod. Aj ich príprava je dnes úplne iná ako v minulosti.

Vráťme sa však predsa len ešte kúsok do histórie, do roku 1835, kedy istý nemecký chemik vyvinul postriebrené sklenené zrkadlo. Tenkú vrstvu kovového striebra naniesol na sklo chemickou redukciou dusičnanu strieborného.

Strieborné zrkadlá sa používajú dodnes a aj ty si môžeš vyskúšať pripraviť jedno také malinké podľa nižšie uvedeného postupu.

Pomôcky:

varič, kadičky, váhy, Petriho miska, kliešte, sklená tyčinka, lyžička, pipeta, malé sklené nádobky, hodinové sklíčko

Chemikálie:

hydroxid sodný, dusičnan strieborný, glukóza, destilovaná voda, amoniak

Postup: 

Príprava Tollensovho činidla

 1. 1 g dusičnanu strieborného rozpusti v 10 cm3 amoniaku.
 2. 1 g hydroxidu sodného rozpusti v 10 cm3 destilovanej vody.
 3. Roztok hydroxidu sodného nalej do roztoku amoniaku s dusičnanom strieborným.

Postriebrovanie – dôkazová reakcia redukujúcich cukrov

 1. Do väčšej širšej kadičky priprav horúci vodný kúpeľ.
 2. 4 g glukózy rozpusti v 10 cm3 destilovanej vody
 3. Malú sklenú nádobku naplň do polovice roztokom glukózy a doplň Tollensovým činidlom.
 4. Sklenú nádobku ponorenú po jej okraj do vodného kúpeľa opatrne zahrievaj – dbaj aby sa neponorila do horúcej vody celá.

Po chvíľke zahrievania pozoruješ na stenách sklenej nádobky strieborný lesklý povlak.

Tento povlak v podobe čistého striebra je dôkazom pozitívnej reakcii redukujúceho cukru s Tollensovýcm činidlo:

C6H12O6 + [Ag(NH3 )2]OH  →  C6H12O7 + Ag + NH3 + H2O


Počas reakcie dochádza k oxidácii jednoduchého sacharidu – glukózy na kyselinu glukónovú (aldehydová skupina na glukóze sa oxiduje na karboxylovú skupinu) a k redukcii katiónu Ag+ z Tollensovho činidla na Ag0.

TIPY:

 • Tollensova skúška redukujúcich sacharidov sa využívala v nedávnej minulosti aj pri výrobe strieborných termosiek alebo strieborných vianočných sklených ozdôb. Z malých sklených bánk, ktoré si postriebril môžeš tiež vyrobiť originálne vianočné ozdôbky.
 • V experimente používaj len destilovanú vodu. Voda z vodovodu obsahuje anióny chlóru, ktoré vytvoria s dusičnanom strieborným zrazeninu.
 • Tollensovo činidlo pripravuj vždy čerstvé (max. niekoľko hodín pred realizovaním experimentu), pretože jeho státím môže v roztoku vzniknúť traskavé striebro, ktoré môže samovoľne explodovať. Ak by sa tak stalo a v kadičke s Tollensovým činidlom spozoruješ strieborný povlak, čiastočky striebra, opatrne prikvapkaj niekoľko kvapiek amoniaku, ktorý vzniknutú zrazeninu zriedi a tak sa traskavé striebro rozpustí v nadbytku amoniaku. V žiadnom prípade nerieď vodou! Aj jedna kvapka vody či jemný náraz môže spôsobiť explóziu.
 • Po vyredukovaní striebra na stenách banky zohrievanej vo vodnom kúpeli jej obsah opatrne vylej a povlak nechaj chvíľu zaschnúť
 • Zrkadielko najjednoduchšie pripravíš z hodinového sklíčka – nakvapkaj naň pár kvapiek roztoku glukózy a rovnaký počet kvapiek Tollensovho činidla. Hodinové sklíčko polož na podložku vytvorenú z drôtika a opatrne zahrievaj vo vodnom kúpeli. Dávaj pozor, aby si hodinové sklíčko neponoril celkom do vodného kúpeľa, drž ho len na vodnej hladine. Po prebehnutí reakcie zmes z hodinového sklíčka opatrne vylej, povlak nechaj zaschnúť a potom môžeš zrkadielko vložiť do vhodného rámika
 • Praktickejšie je vyrobiť malé zrkadlové fľaštičky, ako sme pripravovali počas Noci s Andersenom – Zrkadielka pre cisára, ktoré si deti zavesili na šnúrku ako náhrdelník.
 • S amoniakom, ktorý je prchavý a dráždivý pracuj opatrne, v dobre vetranej miestnosti alebo najlepšie v digestore.

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

 1. Vyhľadaj z čoho človek zostrojil prvé zrkadlá.
 2. Opíš prečo bolo možné použiť aj niektoré kovy na výrobu zrkadiel.
 3. Uveď aké dve časti obsahovali zrkadlá, ktoré sa už podobali tým používaným v dnešnej dobe.
 4. Popremýšľaj prečo boli prvé sklené zrkadlá zakrivené.
 5. Uveď aké reflexné podklady sa používali pri výrobe zrkadiel v minulosti.
 6. Vyskúšaj napísať text, slovo, svoje meno či len písmeno na papier pomocou zrkadla tak, že sa nebudeš pozerať na papier ale len do zrkadla. Opíš čo si zistil.
 7. Vyhľadaj čo sa stalo v roku 1835 a uveď ako to súvisí s experimentom v tejto lekcii.
 8. Napíš molekulový a Fisherov vzorec glukózy. Vyznač aldehydovú skupinu.
 9. Uveď medzi ktoré sacharidy patrí glukóza.
 10. Opíš prípravu Tollensovho činidla.
 11. Uveď prečo nie je bezpečné pripraviť Tollensovo činidlo niekoľko dní vopred.
 12. Počas dôkazovej reakcie Tollensovým činidlom sa glukóza oxiduje na kyselinu. Uveď názov tejto kyseliny a napíš jej molekulový aj štruktúrny Fischerov vzorec.
 13. Počas uvedenej reakcie dochádza k tvorbe strieborného povlaku na stenách sklenej nádobky. Opíš tento dej pomocou chemickej rovnice (napíš čiastkový dej redukcie).
 14. Chemickú rovnicu postriebrovania vyrovnaj:

  C6H12O6 + [Ag(NH3 )2]OH  →  C6H12O7 + Ag + NH3 + H2O

 15. Napíš molekulový a Fischerov vzorec fruktózy.
 16. Popremýšľaj či by si mohol použiť aj fruktózu s Tollensovým činidlom pri tvorbe zrkadla.  
 17. Uveď medzi aké sacharidy patrí sacharóza a napíš jej molekulový aj štruktúrny Fischerov vzorec.
 18. Myslíš, že reakcia sacharózy s Tollensovým činidlom by prebiehala a vyredukovalo by sa tiež striebro? Zdôvodni

Grafitové kresby

Vzdelávacia oblasť: ORGANICKÉ LÁTKY; VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY
Tematický celok: VLASTNOSTI JEDNODUCHÝCH ORGANICKÝCH LÁTOK; PERIODICKÁ SÚSTAVA PRVKOV
Téma: UHLÍK

Chemický prvok uhlík je základnou stavebnou jednotkou všetkých organických zlúčenín (aj mnohých anorganických), základným stavebným kameňom každej živej hmoty.

Uhlík je typický nekovový prvok, ktorý sa ako minerál v elementárnom stave vyskytuje v prírode v niekoľkých základných modifikáciách. Najznámejšie z nich sú grafit a diamant – dve čisté formy uhlíka s úplne rozdielnymi vlastnosťami.

Grafit alebo tuha (starší názov) vytvára kryštály v tvare plochých tabuľkovitých doštičiek. Názov pochádza z gréckeho slova gráphein = písať, čiže kameň slúžiaci k písaniu.

Grafit je extrémne mäkký, lámavý, mastný a žiaruvzdorný, čiernej farby so strieborným kovovým leskom. Z týchto jeho vlastností vyplývajú konkrétne využitia grafitu v priemysle, v bežnom živote či v umeleckej sfére, ba dokonca v kozmetike.

Zaujímavou vlastnosťou nekovového čistého uhlíka v podobe grafitu je jeho elektrická vodivosť.

Pomôcky:

lyžička na chemikálie, tyčinka, trecia miska, kadička, kresliaci kartón, nožnice, špendlík, zdroj elektrického napätia, elektrické vodiče s krokodílkami, LED diódy, plastová fľaštička so špicatým koncom alebo štetec

Chemikálie:

grafitový prášok, vodné sklo

Postup: 

 1. Z kartónu si priprav maketu, ktorú neskôr “rozsvietiš” (napr. snehuliaka) . 
 2. Navrhni a nakresli jednoduchý elektrický obvod, ktorý bude zahrňovať niekoľko LED diód, zdroj el. napätia a rozvrhnutie elektrických vodičov. Nakresli smer el. prúdu (+/-)
 3. Na miestach, kde bude v el. obvode zapojená LED dióda, sprav špendlíkom do makety dve dierky vzdialené od seba približne 3mm
 4. Do trecej misky nasyp 2 lyžičky grafitového prášku a prilej rovnaké množstvo vodného skla.
 5. Zmes miešaj, kým sa nevytvorí jednotná tmavosivá kaša, ktorá sa jemne prelieva.
 6. Vytvorenú grafitovú zmes nanášaj pomocou fľašky s úzkym uzáverom (alebo štetcom) na miesta, kde máš navrhnuté grafitové vodiče v tvojom el. obvode na makete.
 7. LED diódy vlož do pripravených dierok ešte kým grafitová zmes nie je zatuhnutá. Dbaj na správne smerovanie pólov (+/-).
 8. Keď grafitové vodiče trochu zatuhnú a s maketou sa už dá manipulovať, drôtiky LED diód na druhej strane makety pozahýnaj, aby netrčali a nedotýkali sa jeden druhého.
 9. Po úplnom zatuhnutí grafitových vodičov môžeš zapojiť do elektrického obvodu zdroj napätia a rozsvietiť svoju maketu.

TIPY:

 • LED dióda začína “svietiť” pri cca 1,9 až 3,5V (záleží aj od vyžarovanej farby LED-ky). Zároveň u LED diód platí pravidlo – čím vyšší prúd do nich pustíme, tým jasnejšie svietia. Tieto fakty treba mať na pamäti pri navrhovaní elektrického obvodu a podľa toho použiť a nastaviť aj zdroj elektrického napätia. Napríklad tri sériovo zapojené LED diódy potrebujú 3 x 3,5V = 10,5V.
 • Pokiaľ nemáš k dispozícii regulovateľný zdroj napätia, môžeš použiť aj 9V batérie zapojené sériovo.
 • Grafitovú zmes môžeš pripraviť rovno do fľaštičky, čo ti značne zjednoduší manipuláciu.
 • Konzistencia grafitovej zmesi by mala byť polotekutá, resp. po nanesení na papier by sa nemala roztekať, ale držať svoj tvar. Ak taká nie je, pridaj podľa potreby buď grafitový prášok alebo vodné sklo.
 • Pokiaľ nemáš k dispozícii vhodnú fľaštičku, grafitové vodiče môžeš kresliť/maľovať aj štetcom.
 • Je dôležité, aby vytvorené grafitové vodiče mali rovnakú hrúbku, pretože pokiaľ sa zužujú a potom rozširujú, vytvára sa v týchto miestach vyšší odpor a môže sa stať, že sa LED dióda nerozsvieti.
 • Grafitovú zmes nanes aj do dierok v makete určených na vloženie LED diód
 • Všimni si, že LED diódy majú dva póly, kladný je dlhší drôtik a záporný kratší drôtik – je dôležité zapojiť ich do el. obvodu správnym smerom (striedanie + a -).
 • Nezapájaj do obvodu viac ako 5 LED diód, začni radšej s menším počtom
 • Pokiaľ sa ti nedarí maketu rozsvietiť
  • skontroluj spoje jednotlivých LED diód a grafitového vodiča,
  • skontroluj, či grafitový vodič nie je niekde prasknutý
  •  zmenši el. obvod o 1-2 LED-ky
 • Grafit ako vodič el. prúdu sa využíva na kratšie vzdialenosti, pretože jeho mechanické vlastnosti ho nepredurčujú k tvorbe dlhých el. vodičov. Aj to je dôvodom, prečo pri návrhu svojho el. obvodu pamätaj na to, že grafitové el. vodiče by mali byť čo najkratšie

SVIETIACA CERUZKA:

Starší názov grafitu je tuha. A tuhu určite poznáš ako kresliacu časť, ten tmavý “kamienčok” v „obyčajných“ ceruzkách. Keďže už o grafite vieš, že vedie elektrický prúd, skús si vyrobiť ceruzku, ktorá sa po zapojení do elektrického obvodu rozsvieti.

Inšpiráciou ti môže byť ceruzka v podobe vianočného stromčeka, ktorý má na vrchole hviezdu vyrobenú z LED diód.

Potrebuješ k tomu „obyčajné“ ceruzky, drôtik, LED-ky, el. vodiče s krokodílkami, zdroj el. napätia a trochu fantázie a šikovnosti.

GRAFITOVÉ OBRÁZKY

Možno na začiatok jednoduchšia práca s grafitovým vodičom je vytvorenie obrysov obrázkov alebo nápisu z grafitovej zmesi a zapojenie jednej LED diódy do takéhoto el. obvodu. Po napojení na batériu grafitová „kresbička rozsvieti“ LED-ku.

Kresby vytvorené žiakmi chemického krúžku Kremík.


POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

 1. Vyhľadaj uhlík v PSP, uveď jeho protónové číslo, číslo periódy a skupiny, v ktorej sa nachádza.
 2. Uveď koľko elektrónových vrstiev má uhlík a koľko elektrónov sa nachádza na poslednej elektrónovej vrstve.
 3. Uhlík je v organických zlúčeninách štvorväzbový. Popremýšľaj ako jeho väzbovosť súvisí s jeho miestom v PSP.
 4. Organická chémia sa označuje aj ako chémia uhlíka. Popremýšľaj prečo je to tak.
 5. Uveď dve základné prírodné modifikácie čistého uhlíka a popíš aký je medzi nimi zásadný rozdiel.
 6. Popremýšľaj ako súvisí grécky pôvod slova grafit s jeho využitím.
 7. Grafit je extrémne mäkký, lámavý, mastný a žiaruvzdorný, čiernej farby so strieborným kovovým leskom. Vyhľadaj, ako sa tieto jeho vlastnosti využívajú v praxi.
 8. Hoci je grafit nekov, vedie elektrický prúd. Vyhľadaj, ako sa táto jeho vlastnosť využíva v praxi a aké sú jej limity v prípade grafitu.
 9. Komerčné LED pásiky sú zložené z modulov, v ktorých sú sériovo zapojené LED diódy a rezistor.  Vyhľadaj, na čo slúži rezistor nachádzajúci sa v LED pásikoch.
 10. Zisti chemický názov vodného skla a uveď jeho chemický vzorec.
 11. Vyhľadaj na čo a kde sa vodné sklo štandardne používa.
 12. Opíš akú úlohu zohráva vodné sklo v príprave tvojich grafitových elektrických vodičov.Monochromatická kresba

Vzdelávacia oblasť: ORGANICKÉ LÁTKY
Tematický celok: ORGANICKÉ LÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH
Téma: PRÍRODNÉ LÁTKY

Farby použité v obraze dokážu navodiť jeho atmosféru a náladu rovnako ako jeho téma. Monochromatické maľby, ktoré využívajú odtiene len jednej farby sú vynikajúcim príkladom toho, ako môžu umelci vytvárať podmanivé diela len s obmedzenými zdrojmi. Výber farby môže vyvolať rôzne emócie a dať umeleckému dielu úplne nový význam.

Najstaršie maľby, ktoré kedy boli na Zemi vytvorené, boli tiež monochromatické. Limitovaná paleta farieb v tej dobe siahala od žltej, okrovej cez najrozmanitejšie odtiene červenej a hnedej až po čiernu. Napriek tomu keď napríklad jaskyňu Lascaux vo Francúzsku navštívil významný španielsky maliar a sochár Pablo Picasso, bol uchvátený a šokovaný krásou monochromatických nástenných malieb a kresieb, ktoré videl. 

Hoci sa monochromatické maľby stali najobľúbenejšími až v súčasnom období, v histórii umenia je možné nájsť veľa vzácnych obrazov od slávnych umelcov, ktorí vytvárali umelecké diela len s jednou dominantnou farbou. Patrí k nim napríklad obraz „La Scapigliata“ od Leonarda da Vinci alebo „Portrét mladého dievčaťa“ od Pierra Augusta Renoira, či celé Picassovo modré obdobie.

Monochromatické výtvarné práce, ktoré si môžeš sám vytvoriť podľa nižšie uvedeného postupu, budú v odtieňoch farieb oranžovohnedých doplnené a zvýraznené čiernou.

Pomôcky:

kadička 4ks, štetec 4ks, kartón/tvrdý alebo akvarelový papier, rýchlovarná kanvica

Chemikálie:

čierny čaj, zelený čaj, bylinkový čaj, roztok octanu železnatého, voda, dubienkový atrament

Postup: 

 1. Priprav si tri kadičky a do každej z nich zalej vriacou vodou jeden čaj – čierny, zelený, bylinkový. Nechaj pár minút vylúhovať.
 2. Do štvrtej kadičky nalej roztok octanu železnatého, ktorý pripravíš podľa postupu uvedenom v lekcii Atrament pripravený z oranžových kryštálikov.
 3. Na kúsok papiera vyskúšaj farebné odtiene, ktoré je možné dosiahnuť po zmiešaní čaju a roztoku octanu železnatého.
 4. Čiernu farbu získaš z dubienkového atramentu, ktorý pripravíš podľa postupu uvedenom v lekcii Dubienkový atrament

VYSVETLENIE:

Octan železnatý reaguje s trieslovinami za vzniku železnatého komplexu, ktorý na vzduchu oxiduje na železitý, čo pozorujeme ako zmenu farby na tmavšiu (tento dej je obdobný tomu s použitím zelenej skalice pri výrobe dubienkového atramentu).  Podľa obsahu trieslovín v jednotlivých čajových roztokoch získame výslednú farbu svetlejšiu alebo tmavšiu.

Pokiaľ použiješ len samotný octan železnatý, na papieri ostane oranžová farba, ktorú môžeš zintenzívniť nanesením viacerých vrstiev na rovnaké miesto.

TIPY:

 • Do každého roztoku namáčaj vždy len jeden a ten istý štetec. Štetce nemiešaj a po každom použití premy čistou vodou, aby si si jednotlivé roztoky neznehodnotil
 • Pred vrstvením jednotlivých náterov je vhodné počkať, kým predošlý vyschne, pokiaľ si neželáš cielené rozpitie farby
 • Najvhodnejšie je začať maľovať roztokom octanu železnatého a ten následne vrstviť, pretierať jednotlivými čajovými roztokmi

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

 1. Vysvetli, čo znamená pomenovanie monochromatická maľba.
 2. Vyhľadaj kde sa vo svete nachádzajú najznámejšie najstaršie maľby.
 3. Opíš aká je paleta farieb a odtieňov týchto malieb. Popremýšľaj s čím to súvisí.
 4. Zisti aké obrazy maľoval Pablo Picasso vo svojom modrom období. Ako na teba tieto obrazy pôsobia?
 5. Opíš princíp monochromatickej kresby a maľby, ktorú máš možnosť si vyskúšať podľa vyššie uvedeného postupu.
 6. Uveď názvy chemických látok, ktoré v tomto postupe používaš
 7. Rozdeľ použité chemické látky medzi organické a anorganické.
 8. Napíš reakciu oxidácie železnatého katiónu na železitý katión.
 9. Pokiaľ sa železo oxiduje, čo sa deje s molekulou vzdušného kyslíka?
 10. Napíš obe čiastkové reakcie oxidácie a redukcie, správne doplň počet prijatých a odovzdaných elektrónov a zmenu náboja jednotlivých prvkov a iónov.
 11. Vysvetli, akým spôsobom docieliš rôzne odtiene oranžovej a hnedej farby v tvojej kresbe či maľbe.
 12. Popremýšľaj, čo má spoločné po chemickej stránke dubienkový atrament s použitím octanu železnatého a čajov.

Dubienkový atrament

Vzdelávacia oblasť: ORGANICKÉ LÁTKY
Tematický celok: ORGANICKÉ LÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH
Téma: PRÍRODNÉ LÁTKY

Dubienka je taká tvrdá hrčka, gulička na rastline, na spodnej strane listu, alebo na konáriku, ktorá vzniká ako reakcia rastliny na dráždenie určitým druhom hmyzu. Obsahuje tanín, z ktorého po reakcii so soľou železa vzniká zlúčenina čiernej farby. Teda základ dubienkového atramentu, ktorý človek poznal a vedel si ho pripraviť už veľmi dávno.

Dubienkový atrament bol v minulosti obľúbený na písanie dôležitých historických rukopisov. Napríklad aj Sinajský kódex (zo 4. storočia), jeden z najstarších a najcennejších rukopisov na svete (najstaršia a najkompletnejšia zachovaná Biblia) bol napísaný práve týmto atramentom. Taliansky renesančný maliar, vynálezca, architekt Leonardo Da Vinci používal na svoje kresby tiež dubienkový atrament. Tento stabilný, vodeodolný a trvalý atrament bol bežný na písanie v Európe viac ako 1400 rokov. Hoci v 20. storočí jeho používanie a výroba klesli, pretože sa objavili nové modernejšie receptúry, stále existuje hŕstka výrobcov, ktorí ho vyrábajú podľa tradičných postupov. V Izraeli rovnaký atrament používajú dodnes na prepisovanie posvätných textov Tóry na pergamen.

V čom spočíva jeho tajomstvo?

Zmiešaním tanínu so zelenou skalicou vzniká vo vode rozpustný komplex trieslovín železnatých. V tomto stave je atrament schopný preniknúť medzi povrchové vlákna papiera. Keď je železnatý komplex vystavený vzduchu, premieňa sa na tanín železitý, tmavší pigment, ktorý už vo vode nie je rozpustný, a tak sa atrament na papieri stáva vodeodolným.

Ak by sme vyrobili atrament bez použitia zelenej skalice, na papieri by bol „neviditeľný“. Až po pretretí papiera hrdzavou vodou by sa atrament objavil. 

Arabská guma sa pri výrobe atramentu používa ako spojivo medzi papierom a atramentom, zahusťovadlo zmesi a zároveň spôsobuje lesk písma po jeho zaschnutí. Je dôležité použiť správne množstvo arabskej gumy, aby sa písmená neodlupovali, nepraskali ale dobre držali na podklade.

Vo väčšine historických receptov sa uvádza víno prípadne pivo ako kvapalná zložka zmesi. Dôvodom je to, že v minulosti sa víno i pivo považovali za lepšie nápoje ako voda. A čo je dobré pre človeka, je predsa aj pre atrament 😉. Zároveň pôsobili na atrament konzervačne. Pravdaže môžeme ich nahradiť destilovanou vodou a ako konzervant použiť napríklad esenciálny olej klinčeka.

Pomôcky:

chemické váhy, Petriho miska 4ks, chemická lyžička, sklená tyčinka, kadička 2ks, odmerný valec, trojnožka, sieťka, kahan alebo varič, trecia miska, filtračná aparatúra, kaligrafické pierko a papier, nádobka na atrament

Chemikálie:

dubienky, heptahydrát  síranu železnatého – zelená skalica, arabská guma, chlorid sodný, víno biele

Postup: 

 1. V trecej miske rozdrv 10g suchých dubienok na čo najmenšie kúsky, najlepšie prášok a presyp do kadičky.
 2. K dubienkovému prášku pridaj 6,4g zelenej skalice, 4g prášku arabskej gumy a 1g chloridu sodného.
 3. Zmes dôkladne premiešaj.
 4. Do druhej kadičky odmeraj 123 ml bieleho vína a priveď do varu.
 5. Vriace víno opatrne nalej do kadičky s dubienkovou zmesou a miešaj, až kým sa zelená skalica, arabská guma aj chlorid sodný nerozpustia.
 6. Zmes prelej do sklenej fľaše, zazátkuj korkovou zátkou a nechaj stáť na svetle pri laboratórnej teplote dva týždne. Každý deň zmes premiešaj krúživým pohybom.
 7. Po dvoch týždňoch zmes prefiltruj cez skladaný filter (pozri si ako poskladať skladaný filter).
 8. Prefiltrovanú zmes nalej do menšej sklenej fľašky.

TIPY:

 • Na prípravu atramentu je možné použiť akýkoľvek prírodný materiál bohatý na triesloviny – taníny, napr. orechové šupky, kôru z trnky, hlohu či granátového jablka a iné.
 • Dubienkový atrament, ktorý si vyrobíš, môžeš používať na písanie i kreslenie a šrafovanie na hodinách výtvarnej výchovy.
 • Pokiaľ atrament uskladníš v uzavretej fľaške, vydrží veľmi dlho. Pred každým použitím je potrebné ho premiešať pretrepaním.
 • Ak ti pach vína v atramente prekáža, prikvapni pár kvapiek napr. pomarančového esenciálneho oleja
 • Dubienkový atrament môžeš vyskúšať pripraviť aj s destilovanou vodou. V tomto prípade na jeho zakonzervovanie pridaj niekoľko kvapiek esenciálneho oleja klinček, alebo pár celých klinčekov.

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

 1. Vysvetli, čo je to dubienka a aká je jej funkcia. Vyhľadaj, kde je možné dubienky nájsť.
 2. Uveď akú dôležitú chemickú látku dubienky obsahujú.
 3. Vyhľadaj, čo je to tanín a kde okrem dubienok sa nachádza.
 4. Uveď dôležité prísady dubienkového atramentu.
 5. Popremýšľaj, aká je funkcia zelenej skalice v dubienkovom atramente. Akej farby by bol atrament bez pridania zelenej skalice?
 6. Opíš na čo slúži arabská guma v atramente.
 7. Vysvetli, prečo v minulosti používali na prípravu atramentu hlavne víno a nie vodu?
 8. Popremýšľaj, aká je funkcia vína v dubienkovom atramente. Je možné nahradiť ho v tejto záležitosti niečím iným? Ak áno, uveď čím.
 9. Vysvetli, prečo bol dubienkový atramentv minulosti obľúbený na písanie dôležitých historických rukopisov. Zachovali si niektoré?
 10. Uveď, ktorý významný umelec používal dubienkový atrament pri svojej práci.
 11. Vysvetli, prečo dubienkový atrament nie je možné z papiera zmyť.
 12. Vyhľadaj či sú aj v dnešnej dobe výrobcovia dubienkového atramentu.

Ilustrácie kreslené žiakmi s použitím dubienkového atramentu do knihy Príbehy starých rodičov III.

Príprava a vlastnosti plastu

Vzdelávacia oblasť: ORGANICKÉ LÁTKY
Tematický celok: ORGANICKÉ LÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH a V BEŽNOM ŽIVOTE
Téma: SACHARIDY, PLASTY

Mladému chemikovi sa podarilo izolovať škrob zo zemiaku. Premýšľal, čo by s ním mohol robiť ďalej. Zistil, že využitie škrobu v potravinárstve, farmácii aj chemickom priemysle je mnohoraké. Škrob sa používa ako zahusťovadlo, spojivo, liečivo či lepidlo… Pri hľadaní informácií našiel, že škrob má ešte jedno zaujímavé využitie. Je možné z neho vyrobiť plast.

Škrob je polymér vytvorený z dlhého reťazca navzájom viazaných molekúl glukózy. V mikroskope ich môžeš pozorovať ako zrniečka či guľôčky.

Bežný plast je tiež polymér. Pripravuje sa polymerizáciou, teda spájaním menších molekúl, monomérov do dlhého reťazca dovtedy, až kým tento reťazec nenadobudne správnu dĺžku. Takto vytvorený plast sa stane elastickým a zároveň pevným. Reťazec škrobu je príliš dlhý na to, aby z neho mohol vzniknúť plast. Preto je najskôr potrebné polymér škrobu „skrátiť“ na kratšie kúsky použitím „nožníc“ v podobe kyseliny. Až tieto menšie časti reťazca môžu vytvoriť plast. Plastickosť tejto hmoty dosiahneme pridaním glycerolu, pretože glycerol je kvapalina s vysokou viskozitou. 

Škrob pod mikroskopom
Zrnká nerozloženého škrobu v plaste
Štruktúra plastu zo škrobu

Pomôcky:

malá panvica alebo rajnička, vareška, lyžica, papier na pečenie alebo alobal

Chemikálie:

zemiakový škrob, kuchynský ocot, voda, glycerol (z lekárne)

Postup:

Vytvoríš dva rôzne kúsky plastu.

1. plast s gylcerolom

 1. Do rajničky nasyp 1 lyžicu škrobu a pridaj k nemu 5 lyžíc vody a premiešaj.
 2. K zmesi pridaj 1 lyžicu octu a pol lyžice glycerolu. Poriadne premiešaj.
 3. Obsah v rajničke zohrievaj za stáleho miešania na miernom ohni, až kým sa hmota nezmení na priesvitnú a gumovú, jemne lepkavú.
 4.  Vzniknutú hmotu rozotri na papier na pečenie do tenkej vrstvy a nechaj voľné na vzduchu stáť, až kým sa vysuší.

2. plast bez glycerolu

 1. Do rajničky nasyp 1 lyžicu škrobu a pridaj k nemu 5 lyžíc vody a premiešaj.
 2. K zmesi pridaj 1 lyžicu octu. Poriadne premiešaj.
 3. Obsah v rajničke zohrievaj za stáleho miešania na miernom ohni, až kým sa hmota nezmení na priesvitnú a gumovú, jemne lepkavú.
 4.  Vzniknutú hmotu rozotri na papier na pečenie do tenkej vrstvy a nechaj voľné na vzduchu stáť, až kým sa vysuší.

Ak nemáš dostatok škrobu na odmeranie 2 lyžíc, použi menšie kávové lyžičky.

Plast si môžeš ponechať ešte k ďalšiemu experimentu podľa návodu „mladého chemika“ uvedeného nižšie v tabuľke…

Mladý chemik si položil ešte jednu otázku: „Môžem plast, ktorý som vyrobil pokladať za bioplast?“

Bioplast je ekologická náhrada tradičného plastu (vyrobeného zo surovín na báze ropy). Bioplast je vyrobený z obnoviteľných zdrojov, jeho výroba nesie menšiu uhlíkovú stopu v porovnaní s výrobou tradičných plastov, má menšiu toxicitu ako bežný plast (neobsahuje rôzne toxické prísady napr. na báze chlóru) a najmä sa rýchlejšie rozkladá. Bioplast musí spĺňať dve podmienky – biodegradovateľnosť a výrobený z obnoviteľných zdrojov. 

Vlastnosti dvoch pripravených kúskov rôznych plastov môžeš medzi sebou porovnať podobne ako to spravil mladý chemik, ktorý svoje pozorovanie prehľadne zapísal do tabuľky.


POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

 1. Uveď, čo spoločné majú škrob a plast.
 2. Vysvetli, čo znamená polymerizácia, čo polymerizáciou vzniká.
 3. Popremýšľaj kvôli čomu sa do zemiakového škrobu pridáva ocot pri výrobe plastu.
 4. Prečo sa do plastu pripraveného zo škrobu pridáva glycerol? Vyber správne tvrdenie.
 1. aby bol krehký                            b) aby bol mäkký
 2. aby bol plastický                        d) aby bol tvrdý
 1. Uveď aký je rozdiel v postupe prípravy prvého a druhého kúska plastu?
 2. Na základe pozorovaných vlastností plastov (ktoré mladý chemik zapísal vyššie do tabuľky) rozhodni, ktorý z dvoch plastov by mohol byť vhodný k výrobe týchto dobre známych plastových produktov (označ S GLY alebo BEZ GLY):
 1. Môže mladý chemik vyrobený plast pokladať za bioplast? Vysvetli/zdôvodni svoje tvrdenie.
 2. Uveď rozdiely medzi bioplastom a tradičným plastom.

Pripravený plast v podobe nitky
Pripravený plast v podobe minitanierika

Izolácia škrobu

Vzdelávacia oblasť: ORGANICKÉ LÁTKY
Tematický celok: ORGANICKÉ LÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH
Téma: SACHARIDY

Škrob patrí medzi polysacharidy. Je dôležitou surovinou v potravinárstve, farmácii aj v chemickom priemysle. Získava sa z rôznych plodín. Jednou z nich sú aj zemiaky. 

Vyskúšaj izolovať škrob z hľuzy zemiaku.

Pomôcky:

strúhadlo, gáza alebo kúsok obväzu, sitko, 2 hrnčeky, tanierik, nôž, lyžička

Chemikálie:

zemiak, voda

Postup:

 1. Väčší zemiak odváž na váhach a zapíš si jeho hmotnosť. Potom ho očisti od šupky a nastrúhaj na jemnom strúhadle.
 2. Nastrúhaný zemiak zalej v hrnčeku 200ml vody a intenzívne premiešaj.
 3. Zmes preceď do čistého hrnčeka cez sitko, v ktorom je gáza alebo obväz preložený štvormo. Gázu dobre vyžmýkaj.
 4. Hrnček s precedenou tekutinou nechaj v pokoji stáť až kým sa na jeho dne neusadí škrob.
 5. Opatrne zlej vodu nad škrobom.
 6. Do škrobu pridaj približne 100ml vody a premiešaj.
 7. Počkaj kým sa škrob znovu usadí na dne a opäť opatrne zlej vodu nad škrobom.
 8. Škrob nechaj vysušiť voľne na vzduchu.
 9. Odváž množstvo získaného suchého škrobu a odlož si ho k ďalšiemu experimentovaniu


POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

 1. Uveď medzi aké zlúčeniny patrí škrob?
 2. Popremýšľaj akým spôsobom, vďaka akému deju sa objaví škrob v rastlinných častiach a na čo rastlinám slúži?
 3. Uveď ako delíme škrob podľa výskytu alebo pôvodu.
 4. Vieš aké je konkrétne využite škrobu človekom
 5. v potravinárstve 
 6. vo farmaceutickom priemysle
 7. v priemyselnej výrobe?
 8. Uveď ako sa nazýva spôsob oddeľovania zložiek zmesi, ktorý si využil pri oddeľovaní škrobu od kvapaliny postupným zlievaním vody nad škrobom.
 9. Využil si v procese získavania škrobu ešte aj iný spôsob oddeľovania zložiek zmesi? Opíš.
 10. Zo zistených hmotností hľuzy zemiaku a získaného škrobu urči/vypočítaj percentuálne množstvo škrobu v hľuze.

Rozklad peroxidu vodíka a kataláza

Vzdelávacia oblasť: PREMENY LÁTOK alebo ORGANICKÉ LÁTKY
Tematický celok: ZMENY PRI CHEMICKÝCH REAKCIÁCH alebo ORGANICKÉ LÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH
Téma: VPLYV KATALYZÁTORA NA RÝCHLOSŤ CHEMICKEJ REAKCIE alebo BIOKATALYZÁTORY, ENZÝMY

Katalytický rozklad peroxidu vodíka znázorňuje nasledovná chemická reakcia:                

katalyzátor
H2O2O2        +   H2O

Ako katalyzátor rozkladu H2O2 je možné použiť platinu, burel, striebro, jodid draselný alebo dokonca krv.

V krvi sa nachádza kataláza – enzým (katalyzátor), ktorý nášmu telu slúži na „zneškodnenie“ peroxidu vodíka. Peroxid vodíka je totiž škodlivý metabolický odpad (vzniká pri rozklade kyseliny močovej v tele) a môže poškodiť naše telo, preto je potrebné ho odstrániť.

Lenže peroxid vodíka používame aj ako dezinfekciu rán, pretože ničí baktérie, vírusy a mikroorganizmy. Pri styku peroxidu vodíka s krvou z rany pozorujeme bublinkovanie. Túto reakciu spôsobuje práve enzým kataláza, ktorý rozkladá peroxid vodíka nanesený na krvácajúcu ranu.

Pomôcky:

malá kadička, pipeta, Petriho miska, drevená špajdľa, kahan, zápalky

Chemikálie:

peroxid vodíka, kuracia pečienka

Postup:

1. Do Petriho misky priprav kúsok kuracej pečienky

2. Na pripravenú vzorku kvapni pár kvapiek roztoku peroxidu vodíka

3. K bublinkujúcej vzorke priblíž tlejúcu špajdľu

4. Pozoruj a svoje pozorovanie opíš 

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

 1. Pokús sa vyrovnať uvedenú rovnicu rozkladu peroxidu vodíka tak, aby platil zákon zachovania hmotnosti.
 2. Opíš všeobecne, čo je to katalyzátor a aký je jeho vplyv na rýchlosť chemickej reakcie.
 3. Vymenuj katalyzátory, ktoré je možné použiť na rozklad peroxidu vodíka.
 4. Uveď, aké látky a v akom skupenstve vznikajú počas rozkladu peroxidu vodíka.
 5. Vyhľadaj a opíš, čo je to kataláza, kde sa nachádza a na čo slúži.
 6. Vysvetli aká látka je enzým všeobecne a na čo enzýmy slúžia.
 7. Uveď prečo je dôležité zneškodniť peroxid vodíka v našom tele. Vyhľadaj ako vzniká.
 8. Poznáš nejaké iné využitie peroxidu vodíka človekom? Uveď.
 9. Pri styku peroxidu vodíka s krvou pozoruješ bublinkovanie – vysvetli. Vznik ktorej chemickej látky pozoruješ v danej chem. reakcii vďaka tvorbe bubliniek? Čím sú bublinky naplnené? Ako môžeš dokázať ich obsah?
 10. Opíš, čo sa stalo s tlejúcou špajdľou po priblížení k „bublinkujúcej“ kuracej pečienke a uveď čo to spôsobilo.
 11. Aký význam má kyslík v procese horenia?
 12. Počas chemickej reakcie rozkladu peroxidu vodíka dochádza aj k tepelnej premene. Zisti, či je dej exotermický alebo endotermický. Svoje tvrdenie zdôvodni.

Kryštalizácia kyseliny acetylsalicylovej

Vzdelávacia oblasť: LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Tematický celok: ZMESI A CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY
Téma: KRYŠTALIZÁCIA KYSELINY ACETYLSALICYLOVEJ

Aspirin, Acylpyrin či Anopyrin sú bežné liečivá, ktoré používame najmä ako analgetiká, antipyretiká či antiflogistiká. Aspirin je známy a používaný už vyše 100 rokov. Účinnou látkou v nich je kyselina acetylsalicylová, ktorá sa vyrába synteticky z kyseliny salicylovej. Kyselinu salicylovú obsahujú mnohé rastliny. Vytvárajú si ju ako ochranu proti parazitom. Najviac jej je v dubovej a vŕbovej kôre. Šťava z nich sa používala už v 5. storočí pred našim letopočtom na zníženie teploty a utíšenie reumatických bolestí.

Lenže kyselina acetylsalicylová okrem týchto pre medicínu a zdravie nenahraditeľných vlastností je pre nás ešte niečím iným veľmi zaujímavá. Tvorí drobné kryštalické útvary, v priestore podobné ježkom, na skielku zase hviezdičkám. Ak použijeme ako rozpúšťadlo etanol, kryštalizácia kyseliny je rýchla, pretože alkohol sa začne takmer ihneď vyparovať. Vznik malých kryštálikov môžeme pozorovať v priebehu niekoľko desiatok sekúnd. Pokiaľ sa na ne pozrieme cez mikroskop a v polarizovanom svetle, kryštáliky sa stanú farebnými. Na takéto pozorovanie výborne poslúži náš polarizačný mikroskop.

Kryštáliky kyseliny acetylsalicylovej

Pomôcky:

malá kadička, sklená tyčinka, lyžička, mažiarik, pipeta, podložné sklíčko, polarizačný mikroskop, polarizačné fólie, kúsok celofánu

Chemikálie:

aspirin, etanol (60-65%)

Postup:

1. Tabletku Aspirinu rozotri v trecej miske na prášok.
2. Do kadičky nalej cca 10ml etanolu (postačí 60-65% roztok).
3. Do etanolu vsyp malú lyžičku rozdrveného Aspirinu a zamiešaj, až kým sa prášok nerozpustí.
4. Roztok opatrne nasaj pipetou, nakvapkaj pár kvapiek na sklíčko a jemne rozlej po skielku do tenkej vrstvy.
5. Pozoruj ako vznikajú kryštáliky kyseliny acetylsalicylovej.
6. Skielko s vykryštalizovanou kys. acetylsalicylovou vlož do mikroskopu medzi polarizačné fólie a pozoruj.

Kryštalizácia kys. acetylsalicylovej v polarizovanom svetle

Celofán je materiál, ktorý tiež výrazne polarizuje. Preto je zaujímavé použiť ho pri pozorovaní kryštálikov v polarizovanom svetle. Ukladá sa na polarizátor pred vzorku kryštálikov. Jeho otáčaním, krčením, skladaním či inou defomráciou dosiahneme zakaždým iné farebné pozadie ku kryštálikom.

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

1. Vyhľadaj aké účinky má analgetikum, antipyretikum či antiflogistikum.

2. Uveď ktorá chemická látka je spoločná pre liečivá Aspirin, Acylpyrin a Anopyrin?

3. Zisti kde v prírode sa nachádza kyselina salicylová?

4. Vyhľadaj odkedy sú známe účinky kyseliny salicylovej?

5. Zisti, či je možné aj kyselinu acetylsalicylovú získať z prírodných zdrojov.

6. Opíš tvar kryštálikov kyseliny acetylsalicylovej.

7. Myslíš, že je možné použiť ako rozpúšťadlo kyseliny acetylsalicylovej aj vodu?

8. Popremýšľaj aký rozdiel by bol v kryštalizácii kyseliny acetylsalicylovej z vodného roztoku v porovnaní s roztokom etanolu.

9.  Kryštáliky pozoruješ v polarizovanom svetle. Opíš ako sa v tomto svetle menia.

10. Ak použiješ celofán a vložíš ho pred vzorku kryštálikov do polarizovaného svetla, čo spôsobí?

Tance

Salsa, tango, polka a mnohé ďalšie… tance, o ktorých ste už určite počuli, ale (možno) ste sa nikdy nezamysleli nad tým, odkiaľ tieto populárne a známe tance pochádzajú, respektívne kde vznikli. Prostredníctvom tohto pracovného listu sa to dozviete. A nie len to! Tanec ako taký je neodmysliteľnou súčasťou kultúry daného národa, takže sa dozviete aj ďalšie informácie o kultúre daného štátu. Stanete sa ozajstnými pátračmi. Aj toto je geografia. 🙂

Úloha č. 1

Otvor si v internetovom prehliadači nasledovné odkazy a pozri si videá (nemusíš celé):

Haka: https://youtu.be/G_OMxvhc358

Samba: https://www.youtube.com/watch?v=X1CJ9-2oSDg

Čárdáš: https://www.youtube.com/watch?v=DnekDd6Xwjg

Hula: https://www.youtube.com/watch?v=QMD1hYuAL40

Kankán: https://www.youtube.com/watch?v=PgRwDVfXzm8

Salsa: https://www.youtube.com/watch?v=R7E9cNydevg

Tango: https://www.youtube.com/watch?v=jst_PFEBgEw

Flamenko: https://www.youtube.com/watch?v=jN4Qw2nAL9Y

Valčík: https://www.youtube.com/watch?v=EBLaMmxyibE

Sirtaki: https://www.youtube.com/watch?v=par4zqR6n80

Polka: https://www.youtube.com/watch?v=NcDprsVXmEA

Merengue: https://www.youtube.com/watch?v=AS7pPCclvg8

Úloha č. 2

Priraď tance uvedené v tabuľke k štátom, odkiaľ pochádzajú, respektíve kde vznikli. Ak nevieš, pomôž si internetom.

Štáty: Grécko, Argentína, Brazília, Nový Zéland, Francúzsko, Španielsko, Maďarsko, Havaj, Dominikánska republika, Česko, Kuba, Rakúsko

ŠtátTanecSlávnosť/sviatok/tradíciaOblasťIné
 Haka   
 Samba   
 Čárdáš   
 Hula   
 Kankán   
 Salsa   
 Tango   
 Flamenko   
 Valčík   
 Sirtaki   
 Polka   
 Merengue   

Úloha č. 3

Priraď k daným štátom (tancom) slávnosti/sviatky/tradície, ktoré sa k nim viažu a geografickú oblasť (lokalitu). Ak nevieš, pomôž si internetom, prípadne atlasom.

 • karneval, lei, mulatság, býčie zápasy, viac dňové svadby, veselice, maorské tetovanie, dobytie Bastily, tradičná výroba cigár, pitie tradičného nápoja maté, Krampuslauf (beh čertov), kohútie zápasy
 • Polynézia, stredná Európa, Pyrenejský polostrov, stredná Amerika, Karibská oblasť, Južná Amerika, Oceánia, stredná Európa, Južná Amerika, západná Európa, Balkánsky polostrov, stredná Európa.

Úloha č. 4

Napíš k daným štátom v časti „iné“ ďalšiu zaujímavosť, ktorá Ťa zaujala pri pátraní. 🙂

Polárne oblasti

Na našej planéte sú aj také miesta, kde je celý rok (prípadne väčšinu časť roka) zima a krajina je pokrytá snehom a ľadom. Teplota sa tu pohybuje pod 0°C. Dokonca časť roka Slnko vôbec nevychádza nad obzor, čiže je úplná tma (polárna noc). Ruku hore, kto by chcel na takomto mieste žiť? 🙂

Najdôležitejšie fakty:

v oblasti pólov sa striedajú 2 obdobia – polárny deň a polárna noc (trvajú 6 mesiacov)

ANTARKTÍDA:

 • južná pologuľa, Južný oceán, južná polárna kružnica, najjužnejší svetadiel
 • pokrytá je hrubou vrstvou pevninského ľadovca v okolí južného pólu = obrovské zásoby vody
 • vysoké pohoria a sopky
 • nameraná najnižšia teplota na Zemi – 90°C
 • málo rastlín (lišajníky) a živočíchov (tučniaky, tulene, albatrosy)
 • veľké zásoby nerastných surovín (ich ťažba by však bola drahá…)
 • jej územie sa využíva len na mierový výskum
 • je tu približne 40 vedeckých základní
 • Dnes stojí na južnom póle výskumná stanica. Pomenovaná na počesť odvážnych polárnikov: Amundsen – Scott
 • ako prvý dobyl južný pól nórsky polárnik Roald Amundsen v decembri 1911. O 35 dní neskôr dorazil na južný pól Angličan Robert Scott, ktorý na spiatočnej ceste zahynul

ARKTÍDA:

 • Severná pologuľa
 • chladné oblasti za severnou polárnou kružnicou
 • tvorená väčšinou Severným ľadovým oceánom (väčšinu roka zamrznutým), ostrovmi v SĽO a najsevernejšími časťami pevniny Európy, Ázie a Ameriky
 • Severný pól bol v r. 1909 dobytý americkým polárnikom Robertom Pearym
 • Grónsko: Hlavné mesto: Nuuk; Úradný jazyk: grónčina; Mena: dánska koruna; Obyvatelia: Inuiti (Eskimáci), ktorí žijú na juhu a juhozápade ostrova a venujú sa najmä lovu rýb, veľrýb a tuleňov. Štátne zriadenie: autonómne územie Dánska s vlastnou vládou a parlamentom. Najväčší ostrov sveta. Väčšinu ostrova pokrýva pevninský ľadovec, ktorý sa počas leta čiastočne topí

Rozdielne znaky:

 • Arktída zaberá územie okolo severného pólu.
 • Prvým dobyvateľom severného pólu bol Robert Peary  v roku 1909.
 • Antarktída je kontinent a zaberá územie okolo južného pólu.
 • Prvým dobyvateľom južného pólu bol  Roald Amundsen v roku 1911.
 • Tučniaky sú typické živočíchy Antarktídy sú symbolom kontinentu
 • rovnako, ako je ľadový medveď symbolom Arktídy.

Spoločné znaky:

 • Arktída a Antarktída sú najchladnejšie miesta na Zemi.
 • Arktídou a Antarktídou prechádzajú všetky poludníky.
 • V Arktíde i v Antarktíde sa vyskytujú polárne dni a noci.

Úloha č. 1 – Roztrieď pojmy

Po prečítaní najdôležitejších faktov o polárnych oblastiach si vyskúšajte svoju pamäť. Nižšie uvedené pojmy alebo dvojice pojmov roztrieďte podľa toho, či patria k Antarktíde alebo k Arktíde, prípadne ide o spoločné znaky:

AntarktídaSpoločné znakyArktída
   
   
   
   
   
   
   
   

Pojmy:

 1. Južný oceán – Severný ľadový oceán
 2. Inuiti
 3. Robert Peary – Amundsen
 4. Všetky poludníky
 5. Severný pól – Južný pól
 6. Južná polárna kružnica – Severná polárna kružnica
 7. Oblasť – kontinent
 8. Najchladnejšie miesta na Zemi
 9. Medveď ľadový – tučniak ,
 10. Polárny deň a polárna noc
 11. Grónsko

*správnosť si skontrolujte v riešení. 🙂

Úloha č. 2 – zamyslite sa nad tým, čo by sa stalo, ak by sa roztopili všetky ľadovce.

Čo by sa stalo? V internetovom prehliadači si otvorte tento link a pozrite si priložené mapy: https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/rising-seas-ice-melt-new-shoreline-maps

Napríklad v Európe by sme prišli o časť Talianska, Holandsko a Dánsko.

Úloha č. 3

Cez youtube si nájdite voľne dostopný dokumentárny film o polárnych oblastiach, napr. Divoká Antarktída, a pozrite si ho. 🙂