Staroveké civilizácie: hospodárstvo

Dejepis
1. ročník SŠ

Poľnohospodárstvo. Remeslá. Kovová industria. Obchod. Redistribučnbý systém. Dane.

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Chémia
Základná škola
Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola