Staroveké civilizácie: hospodárstvo

Dejepis
1. ročník SŠ

Poľnohospodárstvo. Remeslá. Kovová industria. Obchod. Redistribučnbý systém. Dane.

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Biológia
Základná škola