Staroveké civilizácie: hospodárstvo

Dejepis
1. ročník SŠ

Poľnohospodárstvo. Remeslá. Kovová industria. Obchod. Redistribučnbý systém. Dane.

Mohlo by vás zaujímať

Fyzika
Stredná škola
Chémia
Stredná škola
Chémia
Základná škola