Staroveké civilizácie: hospodárstvo

Dejepis
1. ročník SŠ

Poľnohospodárstvo. Remeslá. Kovová industria. Obchod. Redistribučnbý systém. Dane.

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Vecné učenie
Výtvarná výchova
Špeciálna základná škola
Automatizácia
Elektronika
Elektrotechnika
Nezaradené
Stredná škola