Cievy

Milí žiaci, najcennejšia z tekutín – krv prúdi v cievach. Poznáme niekoľko druhov ciev, každý druh má inú stavbu a funkciu. V pracovnom liste si overíte, ako dobre ovládate základné poznatky o cievach.

Srdce

Milí žiaci, ľudské srdce je jemne vyladený nástroj, ktorý je pre život nevyhnutný.  Má svoju špecifickú stavbu. V pracovnom liste si najprv prečítajte úvodný text. Čítajte niekoľkokrát, dôkladne s porozumením. Po prečítaní sa pokúste odpovedať na položené otázky. Všetky odpovede nájdete  v texte.

Krv

Milí žiaci, ľudská krv je nenahraditeľná a každá zložka krvi má svoju osobitnú úlohu. Je dôležité poznať ich funkcie. V pracovnom liste si zábavnou formou overíte svoje poznatky o krvi vo forme tajničky.

Obehová sústava

Milí žiaci, ľudské telo je veľmi zložité. každá sústava aj každý orgán má svoje nezastupiteľné miesto. Obehová sústava je mimoriadne dôležitá, keďže rozvádza drahocennú tekutinu – krv. 

V pracovnom liste si zopakujete základné poznatky o jednotlivých súčastiach obehovej sústavy.

Škodlivé vplyvy na dýchaciu sústavu

Milí žiaci,dýchacia sústava zabezpečuje, aby sa do nášho organizmu dostal kyslík potrebný na prežitie. V dnešnom svete je však veľa vplyvov, ktoré pôsobia škodlivo na orgány dýchacej sústavy, ktoré potom nemôžu plniť svoju funkciu. V tomto videu sme sa ich pokúsili stručne zhrnúť.

Dýchacia sústava

Milí žiaci,ľudské telo potrebuje na svoje fungovanie kyslík. Kým bez jedla a vody vydrží človek aj niekoľko dní, bez kyslíku je to iba chvíľa. V tomto videu sa dozviete základné poznatky o dýchacej sústave, bez ktorej by sa do nášho organizmu kyslík nedostal.

Choroby tráviacej sústavy

Milí žiaci, v živote sa stretávame s mnohými nástrahami, ktoré ovplyvňujú naše zdravie. Aj orgány tráviacej sústavy môžu postihnúť rozličné ochorenia. V tomto videu sa dozviete, na čo si treba dávať pozor, aké ochorenia tráviacej sústavy môžu nastať a ako sa proti nim vieme brániť.

Vitamíny pre zdravie

Milí žiaci, v tomto videu si vysvetlíme, aký význam majú vitamíny pre človeka,ako sa rozdeľujú a v ktorých potravinách  ich nájdeme.

Zdravý životný štýl

Milí žiaci, životný štýl, a najmä ten zdravý, je v našich rukách. V posledných rokoch je zdravý životný štýl  veľmi diskutovanou témou.V dnešnom videu si prezriete súhrn základných informácií, ako zdravo žiť , čo preferovať a čomu sa vyhýbať.