Learning stations – zahrajme sa!

Milí žiaci a učitelia, 
dnes na Vás čaká niekoľko aktivít, pri ktorých si zopakujete to, čo sme sa doteraz naučili. Tieto aktivity je vhodné robiť v triede v malých skupinkách a žiakom určiť čas, koľko sa budú danej aktivite venovať. Pomôcky je vhodné si zalaminovať aby ste ich mohli využívať aj v budúcnosti.

Pri týchto aktivitách si žiaci zopakujú otázky What is it? Is it …? odpovede kladné a záporné, tvorbu jednoduchých viet a precvičia si aj slovnú zásobu. 

Opakovanie – 2. a 3. ročník – hra

Milí žiaci, dnes Vás čaká trošku iný materiál ako ste zvyknutí. Pripravila som si pre Vás hru na opakovanie a precvičenie toho, čo sme sa doteraz naučili. Hra obsahuje rôzne slovíčka a jednoduché otázky. K hre potrebujete hraciu kocku a figúrky. Doplňujúce pravidlá si môžete zvoliť aké chcete aby to bolo pre Vás ešte zaujímavejšie. 
Prajem veľa zábavy!

Môj dom – miestnosti v dome a predložky

Milí žiaci, dnes na vás čaká téma predložky a miestnosti a veci v dome. Naučíme sa ako povedať čo sa nachádza v dome a kde sa to nachádza. Medzi základné predložky patria: ON, IN, UNDER (na, v, pod) Ak chceme povedať že napr. mačka sa nachádza pod stromom povieme to úplne jednoducho: The cat is under the tree. Samozrejme chceme vedieť sa aj opýtať. Where is the cat? (kde je mačka?)

V priloženom pracovnom liste nájdete množstvo aktivít na precvičenie, pobavenie a taktiež aj interaktívne hry. Verím, že zažijete kopec zábavy. 🙂

KVÍZ SO STÁVKOU

Najprv stavíš za koľko bodov chceš otázku zodpovedať a až potom klikáš na správnu odpoveď. 

LIETADLO

Lietadlo naviguješ k správnej odpovedi.

OZNAČOVANIE OBRÁZKU

Na obrázku sú malé guličky, ku ktorým priradíš slovíčka, ktorú miestnosť alebo vec označujú