Osobnosť človeka

Pred tým, než si pozriete video, porozmýšľajte nad tým, kto je pre vás osobnosť? Prečo ste si vybrali práve tohto človeka? Čo vás k tomu videlo? Čím vás táto osobnosť zaujala? 

Pokiaľ ste si zvolili niekoho blízkeho, poďakujte mu, že je vo vašom živote a povedzte mu, prečo si ho vážite. 

Vo videu sa spoločne pozrieme na odborné, teda psychologické chápanie pojmu osobnosť a rozoberieme si štruktúru osobnosti.

Čo je to psychika? (pracovný list)

Po dopozeraní videa si vypracujte pracovný list, ktorý vám môže poslúžiť ako poznámky k téme „psychika“. Znaky psychiky sú doplnené aj o ilustračné obrázky pre lepšie zapamätanie. Pokiaľ ste niektoré informácie nestihli zachytiť, pozrite si video po jednotlivých úsekoch a postupne si poznámky dopĺňajte. 

Prajem vám veľa síl. ☺ 

Čo je to psychika?

V súčasnej dobe sa na nás pojmy ako psychika, psychické zdravie, psychické poruchy valia z každej strany. Možno ste sa aj vy zamysleli nad tým, čo to vlastne psychika je?  Ktorý z orgánov ľudského tela našu psychiku riadi? Načo nám vlastne psychika slúži a z čoho sa skladá? 

Všetky odpovede na vyššie spomenuté otázky nájdete v tomto videu.

Čo robiť, keď nestíhaš?

Otázka, ktorú si kladieme mnohí a len málo z nás má na ňu skutočnú odpoveď. Pozri si pár tipov, ktoré ti môžu pomôcť.

Gotické umenie

Gotické umenie. Lomený oblúk a klenba. Okno. Rozeta. Katedrála. Oporný systém. Gotický rytmus. Sochárstvo. Maliarstvo.

Románske umenie

Románske umenie. Klenba. Stĺp. Portál. Okno. Rotunda. Kostol. Bazilika. Hrad. Sochárstvbo. Maliarstvo.

Stredoveké mestá

Pozícia mesta vo feudálnej spoločnosti. Spôsoby vzniku miest. Podoby stredovekého mesta. Mestské výsady.Štruktúra mestskej spoločnosti a správa miest. Význam cechov. Ekonomické a politické spojenectvá miest.

Stredoveká cirkev

Kresťanský Západ. Duchovná a svetská moc. Východná schizma. Spor o investitúru. Avignonskské zajatie. Pápežská schizma. Život v kláštore. Prvé pokusy o reformu.