Pamäť (pracovný list)

Po zhliadnutí videa si spoločne v skupine vypracujte pracovný list. Na prvé dve otázky sa pokúste odpovedať každý/každá samostatne a následne sa o tom v skupine porozprávajte. 

Zistíte, že vaše spomienky sa budú líšiť a takisto sa bude líšiť aj vek, z ktorého danú spomienku máte. Môžete sa tak isto zamyslieť nad tým, či ide o vaše vlastné spomienky alebo sú to spomienky na základe rozprávania vašich blízkych alebo prezerania fotiek. Tak isto diskutujte o tom, prečo si  vybavujete práve tieto spomienky. 

Zvyšné úlohy nadväzujú na video, v ktorom nájdete všetky odpovede. 

Pamäť

Na čo prvé si spomínate so svojho života? Dokážete si spomenúť na svoj prvý deň v škole? Alebo na to, čo ste robili pred 5 minútami?

V tomto videu sa spoločne pozrieme na psychický proces, ktorý nám umožňuje uložiť si viac či menej pevné a trvalé stopy. Tiež sa dozviete, ako je možné, že niektoré zážitky si pamätáme dlhé roky a na niektoré zabudneme takmer ihneď. A počuli ste už niekedy o krivke zabúdania? Že nie? Tak hor sa do pozerania videa, ktoré je zamerané na našu pamäť.

Temperament – dotazník

Odporúčam vám, aby ste si test vypracovali samostatne a v kľude, aby ste mali dostatok času na premýšľanie nad jednotlivými charakteristikami alebo formami správania. Pokiaľ nerozumiete jednotlivým pojmom, poproste vyučujúceho/vyučujúcu aby vám ich vysvetlil/a.

Postup:

  • v jednotlivých odsekoch zakrúžkujte tie charakteristiky alebo prejavy správania, ktoré vás najviac vystihujú
  • následne si zrátajte všetky zakrúžkované odpovede v odstavci a zapíšte si ich do jednotlivých štvorčekov vedľa každého odstavca
  • vypočítajte si hodnotu JA = počet všetkých zakrúžkovaných odpovedí spolu v odstavci A, B, C a D
  • postupne si hodnoty dosaďte do jednotlivých vzorcov a výsledné hodnoty zaokrúhlite na celé čísla (napr. súčet A = 9, hodnota JA = 25. Vzorec: 9×100/25 = 36%)
  • najvyššie hodnoty (dve alebo tri) reprezentujú vaše dominantné typy temperamentu

Opis jednotlivých typov temperamentu nájdete v nasledujúcom dokumente. Osobnosť je zvyčajne súhrnom dvoch typov temperamentu, len málokedy sa stane, že u osobnosti prevažuje vo vysokej miere len jeden typ. Ste spokojní s výsledkom? Dozvedeli ste sa o sebe niečo nové alebo sa vyskytlo niečo, čo vás prekvapilo? Porozprávajte sa o výsledkoch spoločne v triede so svojim vyučujúcim alebo vyučujúcou.

Temperament

V tomto videu sa spoločne pozrieme na dynamické vlastnosti osobnosti, čiže temperament. Tak isto si odpovieme na to, prečo je niekto energický a stále potrebuje niečo robiť, prečo je niekto výbušnejší alebo naopak, takmer nič ho nerozhodí, prípadne prečo je niekto citlivejší a uzavretejší.

Po pozretí videa si môžete urobiť vlastný test temperamentu a zistíte, ktoré typy temperamentu sú u vás prevažujúce.

Osobnosť človeka

Pred tým, než si pozriete video, porozmýšľajte nad tým, kto je pre vás osobnosť? Prečo ste si vybrali práve tohto človeka? Čo vás k tomu videlo? Čím vás táto osobnosť zaujala? 

Pokiaľ ste si zvolili niekoho blízkeho, poďakujte mu, že je vo vašom živote a povedzte mu, prečo si ho vážite. 

Vo videu sa spoločne pozrieme na odborné, teda psychologické chápanie pojmu osobnosť a rozoberieme si štruktúru osobnosti.

Čo je to psychika? (pracovný list)

Po dopozeraní videa si vypracujte pracovný list, ktorý vám môže poslúžiť ako poznámky k téme „psychika“. Znaky psychiky sú doplnené aj o ilustračné obrázky pre lepšie zapamätanie. Pokiaľ ste niektoré informácie nestihli zachytiť, pozrite si video po jednotlivých úsekoch a postupne si poznámky dopĺňajte. 

Prajem vám veľa síl. ☺ 

Čo je to psychika?

V súčasnej dobe sa na nás pojmy ako psychika, psychické zdravie, psychické poruchy valia z každej strany. Možno ste sa aj vy zamysleli nad tým, čo to vlastne psychika je?  Ktorý z orgánov ľudského tela našu psychiku riadi? Načo nám vlastne psychika slúži a z čoho sa skladá? 

Všetky odpovede na vyššie spomenuté otázky nájdete v tomto videu.

Čo robiť, keď nestíhaš?

Otázka, ktorú si kladieme mnohí a len málo z nás má na ňu skutočnú odpoveď. Pozri si pár tipov, ktoré ti môžu pomôcť.