Slovania a Veľká Morava

Na vlastivede sa učíme ako v minulosti žili ľudia na našom území. Chceš sa dozvedieť, odkiaľ prišli naši predkovia na naše územie? Vieš, z akého národa pochádzaš? Kto založil prvý štát Slovanov? Aké veľké a dôležité veci dosiahli naši predkovia? Kto ich naučil našu reč a písmo? To všetko sa naučíš, keď si pozrieš video o našich predkoch Slovanoch a ríši, ktorú založili.

Mestá a hrady vo feudálnom Uhorsku

Na vlastivede sa učíme ako v minulosti žili ľudia na našom území. V tomto videu sa naučíte niečo o tom, kde a ako naši predkovia stavali mestá, ako mestá fungovali, aj akí ľudia v nich žili. Niečo zaujímavé sa dozviete aj o hradoch, ktoré nájdete po celom Slovensku. Keď si pozriete a vypočujete videá, už si budete vedieť predstaviť, ako žili ľudia v časoch kráľov a poddaných.