Škodlivosť návykových látok v tehotenstve – správna životospráva

Ahojte žiaci,

určite viete, že tehotenstvo je obdobie, kedy sa v tele matky vyvíja jej potomok. Všetko čo príjme matka príjme aj jej dieťa. Ak, by matka pila alkohol alebo brala drogy malo by to vplyv aj na jej dieťa, ktoré môžu tieto návykové látky vážne poškodiť.

Na vývin plodu veľmi zle vplýva, ak tehotná žena fajčí, pije alkohol, požíva lieky, má zlú životosprávu. To všetko, ale aj žiarenie môže vyvíjajúci plod poškodiť.

Tehotná žena by mala dbať o svoje zdravie a však u každej ženy prebieha tehotenstvo inak no na dieťa dobre vplýva ak sa jeho matka plnohodnotne a zdravo stravuje, má dostatočný pohyb, dostatočný odpočinok a vyhýba sa stresu a vnútornému nepokoju. 

Ak ťa téma zaujala pozri si predošlé video o vývine jedinca.

Vedomosti si zopakuj týmto pracovným listom.

Roztrieď činností, ktoré sú pre dieťa prospešné a na tie, ktoré sú pre dieťa škodlivé.

Zdroje:

MOŠKOVÁ, E.,1996. Prírodopis pre 8. ročník ŠZŠ. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. ISBN 978-80-10-03805-3

UHEREKOVÁ, a kol., 2011. Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník osemročných gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava:  EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. ISBN 978-80-8091-221-5

MOŠKOVÁ, E.,2011. Prírodopis pre 8. ročník ŠZŠ – štvrté vydanie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. ISBN 978-80-10-03805-3

Všetky dizajny sú vytvorené na vzdelávacie účely prostredníctvom šablón stránky Canva.com

Zdroj: Canva Pro, Pexels, Pixabay, Freepik.

Vývin jedinca, vnútromaternicový vývin – opakovanie

Ahojte,

teraz si môžete zopakovať informácie z predošlého videa na tému vývin jedinca, vnútromaternicový vývin.

Držím palce 😊

Over si vedomosti s pracovným listom.

Z pracovného listu vystrihni obrázky. Vystrihnuté obrázky otoč na druhú stranu a zamiešaj ich. Zamiešané obrázky otoč späť. Obrázky poskladaj do správneho poradia, tak ako majú ísť za sebou.

Môžeš využiť aj elektronickú verziu:

Zopakovať vedomosti z obidvoch predošlých videí na tému rozmnožovania a vývinu jedinca si môžeš aj pomocou tajničky.

Môžeš využiť aj elektronickú verziu:

https://learningapps.org/watch?v=p2r5wk1zc23

Zdroje:

MOŠKOVÁ, E.,1996. Prírodopis pre 8. ročník ŠZŠ. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. ISBN 978-80-10-03805-3

UHEREKOVÁ, a kol., 2011. Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník osemročných gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava:  EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. ISBN 978-80-8091-221-5

MOŠKOVÁ, E.,2011. Prírodopis pre 8. ročník ŠZŠ – štvrté vydanie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. ISBN 978-80-10-03805-3

Všetky dizajny sú vytvorené na vzdelávacie účely prostredníctvom šablón stránky Canva.com

Zdroj: Canva Pro, Pexels, Pixabay, Freepik.

Rozmnožovanie – opakovanie

Ahojte,

teraz si môžete zopakovať informácie z predošlého videa o téme rozmnožovania človeka.

Netreba zabúdať, že sme takto sme prišli na tento svet všetci 😊 Je to bežná súčasť života.

Zopakuj si rozmnožovaciu sústavu človeka. Pomenuj časti pohlavných orgánov muža a ženy.

Vyplň pracovný list.

Svoje vedomosti si môžeš zopakovať aktivitou:

Úloha: Vystrihni si obrázky z pracovného listu. Ak budeš mať vystrihnuté obrázky z pracovného listu, obrázky otoč na druhú stranu, tak aby si nevidel obrázky a zamiešaj ich. Následne obrázky otoč a poskladaj ich do správneho poradia.

Zdroje:

MOŠKOVÁ, E.,1996. Prírodopis pre 8. ročník ŠZŠ. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. ISBN 978-80-10-03805-3

UHEREKOVÁ, a kol., 2011. Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník osemročných gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava:  EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. ISBN 978-80-8091-221-5

MOŠKOVÁ, E.,2011. Prírodopis pre 8. ročník ŠZŠ – štvrté vydanie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. ISBN 978-80-10-03805-3

Všetky dizajny sú vytvorené na vzdelávacie účely prostredníctvom šablón stránky Canva.com

Zdroj: Canva Pro, Pexels, Pixabay, Freepik.

Rozmnožovanie

Ahojte žiaci,  

viac informácií k téme rozmnožovania sa dozviete vo videu. Ak vás téma zaujme odporúčam využiť overené zdroje z videa. 😊