Počúvaj inak III – Takzvaná ✍️ hudba

Všetko by malo mať svoje meno – dokonca aj hudba, no nie? 

V tomto videu sa dozviete, že celkom zaujímavým spôsobom ako počúvať hudbu inak je… už-už som chcela napísať čo to je za spôsob, aleee radšej si to vypočujte vo videu: 

Mená, mená a ešte raz mená… alebo ešte viac krát mená 🙂 

Tak čo, napadol vám už nejaký zaujímavý názov pre skladbu, ktorú ste počuli vo videu? Ak nie, vypočujte si ju znovu. A tých jej názvov môžete vymyslieť pokojne aj viac. Tu je link: George Bizet  – Carmen

A teraz je rad len a len na vás. Vybrala som vám pre vás pár zaujímavých skladieb, ktoré buď samotní autori, alebo ich nasledovníci pomenovali podľa toho, čo im pripomínali. Mňa by však zaujímalo, čo budú pripomínať vám.  

PS: Ak sa nechcete nechať ovplyvniť názvami v odkazoch, aby ste čo najviac využili svoju kreativitu a svoje vlastné nápady, poproste niekoho, aby vám ich otvoril. Alebo si jednoducho pustite zoznam skladieb. Sú v ňom uložené všetky skladby, na ktoré odkazujem v téme Počúvaj inak III – určite vám predsa nezaškodí ak pomenujete o jednu či dve piesne navyše… veď aj tak vás ešte čakajú ďalšie piesne k ďalšej výzve. O nej však neskôr… Teraz si pustite spomínaný zoznam alebo jednotlivé skladby:  

Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov: Let čmeliaka  

Frederic Chopin: Etuda Ges dur – Motýľ  

Frederic Chopin: Etuda F dur – Jazdec 

Ludwig van Beethoven: Mesačná sonáta 

Antonio Vivaldi: 4 ročné obdobia – Jar 

Poznáš môj názov? 

Máte ďalšie nápady na skladby, ktoré by ste mohli pomenovať “po svojom”? Tak pripájam druhú výzvu, pri ktorej sa môžete celkom zabaviť a zistiť ako dobre poznáte svojich spolužiakov či kamarátov.  

Takže poďme na to. Vytvorte aspoň dve dvojice alebo trojice (skupinky môžu byť aj väčšie, zásada však je, že vo všetkých skupinách musí byť rovnaký počet hráčov – čiže buď budete hrať všetci vo dvojiciach alebo všetci v trojiciach, alebo všetci vo štvoriciach…).  

Každá skupina bude potrebovať jedno zariadenie, na ktorom si budete vyhľadávať a púštať skladby. Okrem toho bude každý z vás potrebovať papier a pero.  

Skupinky súťažia oddelene. Každá skupina si bude zapisovať získané body. Na konci hry si všetky skupiny porovnajú počet bodov. Ktorá skupina bude mať bodov najviac, tá vyhrá.  

Na začiatku si určíte, koľko kôl si zahráte – teda koľko piesní budete pomenovávať. Najlepšie je, aby ste sa dohodli na takom počte kôl, ktorý bude nejakým násobkom počtu ľudí v jednej skupinke (ak ste traja, môžete mať 3, 6, 9… kôl). Kolá v jednotlivých skupinách nemusia trvať rovnako dlho, pretože každá skupinka bude pravdepodobne vyberať iné skladby. Môže sa teda stať, že na konci hry sa na niektorú skupinu bude čakať trošku dlhšie. Ak tomu chcete predísť, dohodnite sa, že nech si vyberiete akúkoľvek pieseň, vypočujete si z nej len napríklad len 1 minútu. Rovnako sa na začiatku dohodnite, koľkoslovné majú byť pomenovania jednotlivých skladieb. Pokiaľ chcete veľmi rýchlu hru, ktorá asi najlepšie prezradí ako dobre sa poznáte, dohodnite sa na čo najkratšom pomenovaní avšak minimálne na dvoch až troch slovách. Ak sa však chcete zabaviť viac a dlhšie, odporúčam zvoliť 5-8 slovné pomenovania. 

A teraz priebeh hry. Na začiatku každého kola vyberie jeden zo skupiny nejakú skladbu či pesničku (najlepšie takú, ktorú ste ešte nepomenovávali). V prvom kole vyberá skladbu najmladší z vás, v druhom kole ten starší a tak ďalej. V každom kole si vybranú skladbu najskôr vypočujte. Popri tom premýšľajte, čo vám skladba pripomína a čo podľa vás môže pripomínať ostatným zo skupiny. Potom napíšte vymyslený názov skladby na papier tak, aby ho nik iný zo skupiny nevidel. Cieľom je napísať taký názov, o ktorom si myslíte, že bude čo najviac podobný názvom, ktoré napíšu ostatní. Pozor, nemôžete použiť pôvodný názov ani jeho obmenu a musíte použiť taký počet slov, na ktorom ste sa dohodli na začiatku hry. Keď budete mať názvy napísané všetci, ukážte si ich. Ak ste sa všetci v skupine zhodli na názve na 100%, získavate ako skupina za dané kolo 10 bodov. Ak ste sa všetci v skupinke zhodli aspoň na jednom (rovnakom) slove, získavate 5 bodov. Ak ste mali všetci zhodu v nejakej časti názvu, ale každý na inom mieste, získavate 3 body. Ak ste sa nezhodli všetci, no zhodu  mali aspoň v jednom slove minimálne dvaja zo skupiny, získavate 1 bod. Ak sa nezhodol nik s nikým tak za dané kolo nezískavate žiaden bod.  

Na konci hry si každá skupina zráta počet bodov no a tá, ktorá bude mať bodov najviac, tá vyhráva, pretože sa jej členovia zjavne najlepšie poznajú (alebo sú najviac empatickí… ale to už je iná téma). 

PS 2: Budem rada, ak mi najkreatívnejšie názvy pošlete spolu s odkazmi na piesne alebo aspoň názvami piesní, ktoré ste pomenovávali. Alebo radšej zdieľajte na sociálnych sieťach fotky či videá, ako hru hráte. Do popisu napíšte pár zaujímavých (pokojne aj bláznivých) pomenovaní a označte kanál @napadynaucenie, aby som vaše nápady mohla s ostatnými zdieľať aj ja 😉  

Ak máte akékoľvek otázky či postrehy, môžete zanechať komentár tu či na YouTube alebo mi môžete napísať mail na: napadynaucenie@gmail.com, alebo správu na ktorúkoľvek zo sociálnych sietí s názvom napadynaucenie (resp.  Nápady na učenie), kde tiež môžete posielať fotky a videá so splnenými výzvami a úlohami, ale aj dôkazy o tom, ako usilovne a skvele ste doma alebo v škole jednotlivé témy zdolávali. 

Xoxo! 

Vaša Niiika (KiNi.Nika) 

Počúvaj inak III – Rozprávková 🏰 hudba

Kde bolo, tam bolo… 

…za siedmimi horami a za siedmimi dolami… dobre, dobre, stačí! Nebude to tak celkom o siedmych horách a siedmich dolách, aj keď pri peknom príbehu sa zastavíme. Teda aj vy so mnou a snáď aj ja s vami – ak splníte výzvu z tohto videa: 

Aký bude váš príbeh? 

A je tu spomínaná výyyzva číslo jeden: pustite si Schumanovu skladbu a skúste, podobne ako som to ja robila vo videu, vytvoriť vlastný príbeh. Túto milú skladbu nájdete tu: Róbert Schuman – Scény z detstva: V.  Radosť

A ešte druhá výzva: skúste si aj vy sami nájsť zaujímavú hudbu, ktorá sa vám páči (áno, pokojne to môže byť aj hip-hop či pop) a pokúste sa vytvoriť ďalšie príbehy inšpirované vybranými skladbami. 

PS: Nezabudnite príbehy nahrať alebo natočiť a poslať mi ich na mail uvedený nižšie (napadynaucenie@gmail.com) alebo ich zozdieľať na sociálnych sieťach a označiť @napadynaucenie. Príbehy a rozprávky totiž milujem a tých vašich sa už nemôžem dočkať… 

Ak máte akékoľvek otázky či postrehy, môžete zanechať komentár tu či na YouTube alebo mi môžete napísať mail na: napadynaucenie@gmail.com, alebo správu na ktorúkoľvek zo sociálnych sietí s názvom napadynaucenie (resp.  Nápady na učenie), kde tiež môžete posielať fotky a videá so splnenými výzvami a úlohami, ale aj dôkazy o tom, ako usilovne a skvele ste doma alebo v škole jednotlivé témy zdolávali. 

Xoxo! 

Vaša Niiika (KiNi.Nika) 

Návrh vyučovacej hodiny zameraný na prevenciu pred sexuálnym obťažovaním

Táto vyučovacia hodina je zameraná na prevenciu pred sexuálnym obťažovaním. Téma je medzi predmetovo prepojená s hodinou Slovenského jazyka, konkrétne s rozvíjaním komunikačnej schopnosti. Ako tematický celok sme určili jednoduché rozprávanie príbehu podľa obrázkov. Obrázky sú tematiky sexuálneho obťažovania s poučným charakterom. Využili sme metódu inštrukčných médií, ktorú sme zaradili do motivačnej časti. Krátkym, názorným videom a následnou diskusiou sme žiakom ozrejmili pojem sexuálne obťažovanie. Kognitívnym cieľom je z pohľadu slovenského jazyka rozšíriť slovnú zásobu žiakov prerozprávaním krátkeho príbehu z obrázkov. Cieľom tejto témy z vedomostného hľadiska je v tejto vyučovacej hodine povedať vlastnými slovami čo je sexuálne obťažovanie. Pomenovať druhy sexuálneho obťažovania a povedať vlastnými slovami negatívne vplyvy a následky sexuálneho obťažovania. Afektívnym cieľom je z postojového a hodnotového hľadiska je zdôvodniť význam ochrany pred sexuálnym obťažovaním. Psychomotorický cieľ sme spojili s rolovou hrou na nácvik vyjadrenia nesúhlasu. Hlavným cieľom tejto hodiny je naučiť sa čo je sexuálne obťažovanie a tým si uvedomiť svoje právo povedať nie. Taktiež zistiť, že táto skutočnosť nie je prirodzená a je trestná. Žiakom predkladáme možné spôsoby riešenia, ak sa im v živote prihodí tento nežiadúci jav. Využili sme frontálnu organizačnú formu.

Návrh vyučovacej hodiny zameraný na prevenciu pred sexuálnym obťažovaním

Ročník8.
Vzdelávací variant:Variant B
Vzdelávacia oblasť:Jazyk a komunikácia
Vyučovací predmet:Slovenský jazyk – rozvíjanie komunikačnej schopnosti
Tematický celok:Jednoduché rozprávanie príbehu podľa obrázkov.
Učivo (téma):Sexuálne obťažovanie – prevencia
Ciele:kognitívny – Rozšíriť si slovnú zásobu. Pomenovať a opísať obrázky. Tvoriť z obrázkov príbeh. Povedať vlastnými slovami čo je sexuálne obťažovanie. Pomenovať druhy sexuálneho obťažovania. Povedať vlastnými slovami negatívne vplyvy a následky sexuálneho obťažovania.
afektívny – Zdôvodniť význam ochrany pred sexuálnym obťažovaním.
psychomotorický – Vyjadriť pohybom, gestom nesúhlas v rolovej hre.
Typ vyučovacej hodiny:Klasický typ vyučovacej hodiny
Vyučovacie metódy:Motivačný rozhovor, viacnásobného opakovania, názorná ukážka, rozhovor, nadmerného zvýraznenia, intenzívnej motivácie,  individuálny prístup, laudácia,  exemplifikácia, výklad, demonštrácia, algoritmozácia kurikula, metóda inštrukčných médií, premiácia, fixačná,  diagnostická.
Organizačné formy vyučovania:Frontálna forma, individuálna forma, vyučovacia hodina v triede.
Medzipredmetové vzťahy:Etická výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Prevencia sociálno-patologických javov.
Didaktické prostriedky:Videá: Prirodzene Web –  Čo je sexuálne obťažovanie? https://www.youtube.com/watch?v=pdwZH4e7o6c
Ovce.sk – Obťažovanie
http://sk.sheeplive.eu/fairytales/obtazovanie
Obrázky situácií.  
ŠTRUKTÚRA VYUČOVACEJ JEDNOTKY:
Organizačná časť:Žiakom predstavím tému vyučovacej hodiny, ktorou je sexuálne obťažovanie – prerozprávanie príbehu. Pripravím si didaktické pomôcky. Upravím triedu podľa potreby tak, aby spĺňala bezpečnostné podmienky. V triede zistím počet chýbajúcich. Žiakov vyzvem ,aby si sadli. Pripravím lavicu tak aby na ňu videl každý žiak.
Motivačná časť:Žiakom pustím krátke video, o sexuálnom zneužívaní.

Výklad vo videu:
„ Sexuálne obťažovanie je šikana, ktorej cieľom je človeku ublížiť alebo ho zastrašiť. Páchatelia môžu niekomu či o niekom rozprávať oplzlé vtipy, mať nevhodné poznámky, ukazovať oplzlé gestá, šíriť klebety osobne aj online, zanechávať sexuálne odkazy na verejných priestranstvách, ukazovať niekomu obrázky či videá so sexuálnym podtónom, dotýkať sa, chytať či štípať druhých sexuálnym spôsobom, žiadať druhých o zaslanie ich nahých fotografií. Ťahať niekoho za oblečenie, alebo sa o niekoho obtierať sexuálnym spôsobom. Ak ťa niekto obťažuje, nikdy to nie je tvoja vina.  Je nesprávne a neprijateľné tvrdiť, že obete “ si to pýtali“, na základe toho čo urobili, povedali, mali oblečené. Často pomôže začať tým, že povieš človeku, ktorý ťa obťažuje, aby s tým prestal.  Daj mu alebo jej jasne najavo, že ti ich správanie prekáža. Ak ťa neprestanú obťažovať, nestačí, že si ich správanie budeš ignorovať. Pravdepodobne to totiž nepomôže. Povedz o tom dospelému, ktorému dôveruješ. Čím skôr o tom niekomu povieš tým skôr sa to vyrieši. Na takúto osobu sa dá podať trestné oznámenie a takéto správanie môže riešiť aj polícia. Pamätaj, že za žiadnych okolností ťa nemá nikto právo sexuálne obťažovať či šikanovať druhých.“

Otázky pre žiakov:
„Počuli ste už niekedy o sexuálnom obťažovaní?“
„Čo je sexuálne obťažovanie?“
„Aké správanie sexuálneho obťažovania bolo vo videu spomenuté?“
„Čo pomôže k zabráneniu sexuálneho obťažovania?“
„Čo má osoba, ktorú sexuálne obťažujú robiť, ak to stále neprestalo?“
„Je sexuálne obťažovanie trestné“?  
Expozičná časť:Každému žiakovi rozdám obrázky určitej situácie. Obrázky rozdám do lavice každému po jednom. Obrázky určitej situácie bude mať žiak, na samostatnom papieri pre lepšiu koncentráciu.

Obrázky budem rozdávať každému po jednom. Jedného žiaka vyvolám a ten opíše dej z prvého obrázka. Ďalší žiak bude dejom nadväzovať na druhý obrázok. Postupne sa vystrieda každý žiak. 

Situácie budú štyri. Žiaci si budú vytvárať príbeh podľa obrázkov. Žiakov budem po jednom vyvolávať a frontálnou formou sa vytvorí príbeh. Príbeh bude tematiky sexuálneho obťažovania s ponaučením. Situácie na obrázkoch vždy skončia ponaučením a tým ako sa zachovať, pri prípadnom sexuálnom obťažovaní.

1. Situácia dotykov a obtierania sa sexuálnym spôsobom v autobuse.
2. Situácia chytať sa štípať, dotýkať niekoho sexuálnym spôsobom.
3. Oplzlé gestá a poznámky.
4. Oplzlé gestá a poznámky. 
Žiaci na konci prerozprávajú po jednom situácie, ktoré obrázkami vznikli.
Fixačná časť:So žiakmi si zopakujeme, čo je sexuálne zneužívanie. Žiaci budú musieť vlastnými slovami povedať negatívne vplyvy a následky sexuálneho obťažovania. Diskusiou zdôvodniť význam ochrany pred sexuálnym obťažovaním.

So žiakmi bude nasledovať rolová hra. Pred rolovou hrou žiakov oboznámim s výrokmi:
„Existujú príjemné a nepríjemné dotyky: Niektoré môžu byť bolestivé. Niektorí ľudia obchytávajú deti na intímnych miestach alebo nútia deti, aby ich obchytávali ony. Nikto nemá právo niečo také od detí vyžadovať, dokonca ani ľudia, ktorých ľúbiš.“
„Máš právo povedať nie.“

Rolová hra bude zameraná na odmietnutie určitého správania, ak sa žiakom toto správanie nebude páčiť.
Na túto rolovú hru si vyberiem dvoch žiakov, vystriedajú sa všetci žiaci. Jeden žiak bude v úlohe násilníka. Násilie bude prebiehať len „akože“. Žiak bude bez dotykov predstierať svoju úlohu. Vety budú v podobe:
„Poď, dám ti lízanku!“
„Posiela ma mama, aby som ťa priviedol…“
„Hľadám …, ukážeš mi to?“
„Vyzleč sa!“
„Počkaj, skontrolujem ťa, či si zdravý/á.“
„Ukážem ti niečo zaujímavé.“
„Pohlaď ma! Dotkni sa ma!“

Druhý žiak bude mať za úlohu rázne odmietnuť takéto návrhy, v podobe:
„nie nechcem“
„nie! “

Využiť môže aj gestá.

Pri začiatku rolovej hry môže dramatizovať úlohu násilníka aj učiteľ. Ak sa nám zvýši čas spustím žiakom video z portálu ovce.sk, ktoré sa týka sexuálneho obťažovania a diskusiou so žiakmi si toto video rozoberieme
Záverečná časť:Žiakov za ich aktivitu pochválim, zadám im domácu úlohu. Zhodnotím ich prácu a aktivitu.  

(zdroj: vlastné spracovanie)

Z praxe:

Vyučovacia hodina prebiehala bez problémov. Ciele hodiny sa splnili. Odporúčame žiakom pustiť video viac krát. Video je krátke a výstižné, žiakov zaujalo. Obrázky odporúčame rozdávať po jednom, aby žiaci lepšie udržali pozornosť. Niektoré situácie z obrázkov sú krátke, z tohto dôvodu odporúčame dať jednému žiakovi prerozprávať celý príbeh. So žiakmi je vhodná diskusia na túto tému. Niektorí žiaci mali problém s pojmami ako intímne partie. Odporúčame túto hodinu učiť až po tom, ako si žiaci osvoja tieto pojmy. Žiakom je potreba priniesť vytlačené obrázky vo väčšej podobe, pretože na niektorých obrázkoch je potrebné spozorovať detaily, ktoré sa pri určitej situácií zmenili.  Pri rolovej hre sa niektorí žiaci hanbili. Odporúčame žiakov podporovať v pozitívnom slova zmysle a začať rolovú hru v pozícií učiteľa a jedného žiaka. Žiaci sa postupne osmelili a táto aktivita ich veľmi zaujala. Video po rolovej hre ovce.sk žiakov taktiež zaujalo, ale neostal priestor na diskusiu o tomto videu. Niektorí žiaci sa už pri tomto videu nesústredili z dôvodu množstva činností. Odporúčame so žiakmi viesť o tejto téme otvorený rozhovor a upozorňovať žiakov na správnu terminológiu v pomenovaní intímnych partií a pohlavného styku.  

Vyučovacia hodinaAktivita žiakovSprávanie žiakovReakcie žiakov
Návrh vyučovacej hodiny zameraný na prevenciu pred sexuálnym obťažovanímŽiaci boli na tejto vyučovacej hodine aktívni a bez problémov plnili všetky zadané úlohy. Prvotne mali problém s rolovou hrou, po čase sa však osmelili a boli aktívni.Žiaci sa správali disciplinovane. Po vytýčení pravidiel a hraníc hodina prebiehala v pozitívnej atmosfére.Žiaci sa pri rolovej hre spočiatku smiali a hanbili. Prvotní žiaci, ktorých som vyvolala odmietli prísť pred tabuľu. Po čase sa však vystriedali všetci žiaci.

Obrázky situácií:

Zdroje:

Zákon č. 300/2005 Z.z Trestný zákon., 2008 [online]. Bratislava: Národná rada Slovenskej Republiky [cit. 2023-12-5]. Dostupné na internete: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005- 300

Zákon č. 365/2004 Z. z.Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) Dostupné na internete: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-365

Prevencia kriminality. Ako zákon definuje pojmy ako obťažovanie a násilie? Dostupné na internete:  https://prevenciakriminality.sk/static/pdf/sexualne-obtazovanie-pdf.pdf

Univerzita Komenského

v Bratislave. Čo je sexuálne zneužívanie ? Dostupné na internete: https://uniba.sk/o-univerzite/plan-rodovej-rovnosti-uk/sexualne-obtazovanie/co-je-sexualne-obtazovanie/

Koordinačno – metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách Dostupné na internete: https://www.zastavmenasilie.gov.sk/kontakt-1/

InTYMYta., Súhlas je sexy súhlas je základ. Dostupné na internete: https://www.intymyta.sk/?vzd_materialy=suhlas-je-sexy-suhlas-je-zaklad

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Sex bez súhlasu obete je trestným činom – šírenie tvrdení, že ak obeť aktívne nekladie odpor, tak nejde o trestný čin, je nebezpečná a nezodpovedná dezinformácia. Dostupné na internete:   https://www.justice.gov.sk/tlacovespravy/tlacova-sprava-3781/

Občianske združenie Prirodzene. Sexuálny súhlas.  Dostupné na internete: https://www.prirodzeneweb.sk/sexualny-suhlas/

Amaze.org .,Občianske združenie Prirodzene. https://www.youtube.com/watch?v=pdwZH4e7o6c

Vzory dub a stroj (interaktívne cvičenia)

Na tejto stránke nájdeš množstvo zaujímavých cvičení, ktoré ti pomôžu precvičiť si vzory dub a stroj.

Zaručujem ti pri cvičeniach množstvo zábavy a ani nezbadáš, že sa vlastne niečo učíš.

Verím, že sa ti cvičenia páčili. Ak mi chceš nechať odkaz alebo sa dozvedieť viac, napíš mi správu na emailovú adresu: adrianap.no@gmail.com. Teším sa na ďalšie spoločné dobrodružstvo!

Vzory dlaň a kosť (interaktívne cvičenia)

Ak si sa dostal až na túto stránku, tak predpokladám, že si si už pozrel aj moje predchádzajúce videá o vzoroch dlaň a kosť a prelustroval si aj interaktívne poznámky. Ak nie, tak možno budú pre teba nasledujúce cvičenia trošku náročnejšie a možno ani nie.

Môže sa stať, že niečomu nebudeš poriadne rozumieť alebo narazíš na nejakú výnimku, toto všetko ti veľmi pekne a pomaly vysvetľuje naša Ariana už v spomínaných videách.

Zaručujem ti pri cvičeniach množstvo zábavy a ani nezbadáš, že sa vlastne niečo učíš.

Máš radšej vôňu papiera a nechceš sedieť za počítačom? V tom prípade tu mám pre teba aj tlačenú verziu niektorých cvičení.

Správne odpovede k materiálu Vzory dlaň a kosť cvičenie č. 1:

 1. studňa – Sg, N, dlaň
 2. ryby – Pl, A, žena
 3. súťaží – Pl, G, dlaň
 4. posteli – Sg, L, dlaň
 5. maľby – Pl, N, žena
 6. vecami – Pl, I, kosť
 7. opravám – Pl, D, žena
 8. stopu – Sg, A, žena
 9. mastiam – Pl, D, dlaň
 10. husiach – Pl, L, kosť
 11. kytici – Sg, L, ulica
 12. žaby – Pl, N žena
 13. kože – Sg, G, ulica
 14. myseľ – Sg, A, dlaň
 15. soli – Sg, G, kosť
 16. otázkou – Sg, I, žena

Správne odpovede k materiálu Vzory dlaň a kosť cvičenie č. 2:

Správne odpovede k materiálu Vzory dlaň a kosť cvičenie č. 3:

Across
4 továrne

7 sieťam

8 garážam

11 piesní

12 piesne

13 básňou

Down

1 lode

2 koľaje

3 koľají

5 tovární

6 básní

9 básňam

10 piesňach

Správne odpovede k materiálu Vzory dlaň a kosť cvičenie č. 4:

1B, 2A, 3B, 4B, 5D, 6B, 7A, 8D, 9B, 10C, 11D, 12D, 13B, 14C, 15D

Verím, že sa ti cvičenia páčili. Ak mi chceš nechať odkaz alebo sa dozvedieť viac, napíš mi správu na emailovú adresu: adrianap.no@gmail.com.

Teším sa na ďalšie spoločné dobrodružstvo!

DOVIDENIA 🙂

Vzory dlaň a kosť (interaktívne poznámky)

Ak si sa dostal až na túto stránku, tak predpokladám, že si si už pozrel aj moje predchádzajúce videá o vzoroch dlaň a kosť. Ty si tak neurobil? Pokoj. To vôbec nevadí! Ak máš záujem, môžeš si videá pozrieť na týchto linkoch:

Video vzor dlaň

Video vzor kosť

Na tejto stránke ale nájdeš poznámky k obidvom vzorom. Dozvieš sa tu nielen ako tieto vzory určujeme, ale aj ako ich skloňujeme. Lenže bude to ako z rýchlika. Ak niečomu nebudeš rozumieť alebo narazíš na nejakú výnimku, toto všetko ti veľmi pekne a pomaly vysvetľuje naša Ariana už v spomínaných videách. Ariana je obyvateľka Funlangu a expertka na slovenčinu. Okrem poznámok natrafíš na tejto stránke aj na online aktivity, ktoré ti pomôžu poriadne si precvičiť vzory dlaň a kosť.

Zaručujem ti pri cvičeniach a mojich poznámkach veľa zábavy a ani nezbadáš, že sa vlastne niečo učíš.

Verím, že sa ti cvičenia páčili. Ak mi chceš nechať odkaz alebo sa dozvedieť viac, napíš mi správu na emailovú adresu: adrianap.no@gmail.com.

Teším sa na ďalšie spoločné dobrodružstvo! DOVIDENIA 🙂

Vzor kosť (vysvetlenie učiva)

Na tejto stránke nájdeš video, v ktorom sa zoznámiš so vzorom kosť. Predstaví ti ho obyvateľka Funlangu Ariana. Nielenže ťa s týmto vzorom zoznámi, ale aj ti vysvetlí, ako sa skloňuje a ktoré podstatné mená ho nasledujú. Na konci videa nájdeš aj veľmi krátke cvičenie, na ktorom si môžeš vyskúšať či si to poriadne pochopil.

Zaručujem ti s videom veľa zábavy a ani nezbadáš, že sa vlastne niečo učíš.

Ak si chceš po pozeraní videa precvičiť či si všetkému dôkladne porozumel, tak choď na túto stránku. Nájdeš tu množstvo online cvičení na precvičovanie.

Verím, že sa ti video páčilo. Ak mi chceš nechať odkaz alebo sa dozvedieť viac, napíš mi správu na emailovú adresu: adrianap.no@gmail.com.

Teším sa na ďalšie spoločné dobrodružstvo!

DOVIDENIA 🙂

Vzor dlaň (vysvetlenie učiva)

Na tejto stránke nájdeš video, v ktorom sa zoznámiš so vzorom dlaň. Predstaví ti ho obyvateľka Funlangu Ariana. Nielenže ťa s týmto vzorom zoznámi, ale aj ti vysvetlí, ako sa skloňuje a ktoré podstatné mená ho nasledujú. Na konci videa nájdeš aj veľmi krátke cvičenie, na ktorom si môžeš vyskúšať či si to poriadne pochopil.

Zaručujem ti s videom veľa zábavy a ani nezbadáš, že sa vlastne niečo učíš.

Ak si chceš po pozeraní videa precvičiť či si všetkému dôkladne porozumel, tak choď na túto stránku. Nájdeš tu množstvo online cvičení na precvičovanie.

Verím, že sa ti video páčilo. Ak mi chceš nechať odkaz alebo sa dozvedieť viac, napíš mi správu na emailovú adresu: adrianap.no@gmail.com.

Teším sa na ďalšie spoločné dobrodružstvo!

DOVIDENIA 🙂