Vzor ulica / pracovný list

Pracovný list zhŕňa a precvičuje skloňovanie podľa vzoru ulica, dá sa využiť aj ako „ťahák“ na naučenie sa toho, čo všetko musí podstatné meno spĺňať, aby sa skloňovalo podľa vzoru ulica a ako ho napísať v diktáte, keďže v prípone nemá nikdy iné ako mäkké i.

Vzor ulica / video

Videopátračka po tom, čo sa skloňuje podľa vzoru ulica (čo to vzor je a ako (ne) funguje , ako slová menia svoje prípony a čo je slovotvorný základ …). Kto ešte nevie, dozvie sa, čo a ako sa skloňuje podľa vzoru ulica, kto už vie, zľahka si zopakuje a precvičí aj gramatické dezerty ako slovo, skloňujúce sa podľa vzoru ulica, v ktorom nasleduje po sebe yi 🙂

Vzor stroj / pracovný list

Pracovný list je zhrnutím toho, čo sa skloňuje podľa vzoru stroj a precvičíte si v ňom pátranie po podstatných menách, ktoré ku vzoru stroj patria celkom, alebo aspoň na polovicu 🙂 a budeme aj triediť podstatné mená mužského rodu podľa toho, ku ktorému vzoru patria.

Vzor stroj / video

Predstavíme si podstatné mená mužského rodu vzor stroj a povieme si aj to, prečo patria medzi  žiackych diktátových „obľúbencov“.

Vzor dub / pracovný list

Nech sa páči – pojmová mapa podstatných mien aj s gramatickými kategóriami a cestou, ktorú musí prejsť podstatné meno, aby sa skloňovalo podľa vzoru dub. Precvičíte si hľadanie a skloňovanie podstatných mien, ktoré patria k vzoru dub, ale aj triedenie podstatných mien mužského rodu podľa toho, podľa akého vzoru sa skloňujú – chlap, hrdina alebo dub.

Vzor dub / video

Objavíme, ktoré podstatné mená sa skloňujú podľa vzoru dub a ako sa to robí. Preskúmame, ktoré podstatné mená sa skloňujú podľa dvoch vzorov (v singulári podľa iného ako v pluráli) a ako. Precvičíme si hľadanie podstatných mien, skloňujúcich sa podľa vzoru dub a povieme si o ich pravopise.

Vzor hrdina / pracovný list

V pracovnom liste nájdete pojmovú mapu podstatných mien a ich gramatických kategórií, tabuľku, ktorá vám pomôže vytriediť životné podstatné mená mužského rodu od neživotných a text, v ktorom si precvičíte nielen toto delenie, ale aj odhalenie podstatných mien, ktoré sa skloňujú podľa vzoru hrdina. Niektoré z nich aj vyskloňujete . Súčasťou pracovného listu je aj „ťahák“, ktorý vám môže pomôcť pri ukladaní si vedomostí.

Vzor hrdina / video

V tomto videu si zopakujeme, ktoré podstatné mená mužského rodu sú životné a neživotné a následne potom budeme pátrať, akú cestu musí prejsť životné podstatné meno mužského rodu, aby sa skloňovalo podľa vzoru hrdina .V krátkom texte odhalíme práve tie slová, ktoré zdolávajú všetky podmienky tejto cesty a niektoré z nich si vyskloňujeme.

Vzor chlap / pracovný list

V pracovnom liste nájdete pojmovú mapu podstatných mien a ich gramatických kategórií, tabuľku, ktorá vám pomôže vytriediť životné podstatné mená mužského rodu od neživotných a text, v ktorom si precvičíte nielen toto delenie, ale aj odhalenie podstatných mien, ktoré sa skloňujú podľa vzoru chlap. Niektoré z nich aj vyskloňujete . To všetko môžete urobiť za pomoci „ťaháku“, ktorý je súčasťou PL a pomôže vám pri ukladaní si vedomostí, alebo aj bez neho, ak sú vaše vedomosti o skloňovaní podľa vzoru chlap už dostatočne hlboké.

Vzor chlap / video

V tomto videu si zopakujeme, čo je to vzor, aké slovo ním môže byť a ako sa používa v gramatike slovenského jazyka. Okrem toho budeme pátrať, ktoré podstatné mená mužského rodu sú životné a ktoré neživotné a precvičíme si ich hľadanie a triedenie. Prejdeme si spolu s podstatným menom cestu, ktorú musí prejsť od začiatku až po koniec, aby sa mohlo skloňovať podľa vzoru chlap a odhalíme v krátkom texte práve tie slová, ktoré zdolávajú všetky podmienky tejto cesty a ktoré sa teda podľa vzoru chlap skloňujú.