Keď maľuje matematika

„Načo nám je matematika?“, je častá otázka študentov a v tomto príspevku snáď nájdu odpoveď. Mojou snahou je motivovať študentov zistiť niečo zaujímavé o neurónových sieťach prostredníctvom výtvarného umenia, zamyslieť sa nad hrozbami či potenciálom AI a pri tom si aj niečo vypočítať 🙂

Programovanie v jazyku Scratch – 1. časť

Úvodné oboznámenie sa s prostredím jazyka Scratch a vyskúšanie si tvorby prvých jednoduchých programov. Deti si budú môcť spolu s videom vyskúšať predpripravené úlohy + dostanú pár zadaní, na ktorých si môžu vyskúšať aj samostatnú prácu. Vo videu sa pracuje s materiálmi z online učebníc Akadémie Alexandra, ktoré sú v čase koronakrízy voľne dostupné.

Úvod do programovania

Stručné vysvetlenie základných pojmov, ktoré sú nevyhnutným základom, aby deti chápali, čo robia, keď začínajú programovať. Dozvedia sa, čo je počítač, program, programátor, programovací jazyk a prečo sa začínajú učiť programovať v jazyku Scratch a nie napr. C#.