Precvič si neohybné slovné druhy

Milí žiaci, 

pred sebou máte pracovný list, v ktorom si tentokrát zopakujete a precvičíte svoje vedomosti zo všetkých neohybných slovných druhov. 

K vyriešeniu listu potrebujete iba písacie potreby.

Pracovný list je tvorený rôznymi úlohami, preto nezabudnite pozorne čítať zadanie – znak úst = úloha na diskusiu; znak pera = úloha na písanie; znak oka = úloha na čítanie.

Veľa šťastia!  😉

Unikni neohybným slovným druhom

Milý žiak/žiačka, pripravila som si pre teba novú únikovú hru, ktorá je zameraná na príslovky.

Ku hre potrebuješ:

  • počítač alebo tablet
  • pero a papier
  • dobrú náladu

Únikovú hru tvorí päť úloh. Tieto úlohy sú ukryté na ploche obrázka a tvojou úlohou je ich nájsť. Pokiaľ ukrytú úlohu nájdeš a správne ju vyriešiš, získaš písmeno, ktoré si zapíš na papier. Po získaní všetkých písmen sa môžeš presunúť na ikonu zámku, ktorá sa nachádza na obrázku. To je posledná úloha, v ktorej máš pomocou získaných písmen rozlúštiť únikovú hru.

Držím palce a prajem veľa zábavy 😉

Precvič si ohybné slovné druhy

Milí žiaci, 

pred sebou máte pracovný list, v ktorom si tentokrát zopakujete a precvičíte svoje vedomosti zo všetkých ohybných slovných druhov. Vieš, ktoré slovné druhy máme na mysli? 😉

K vyriešeniu listu potrebujete iba písacie potreby.

Pracovný list je tvorený rôznymi úlohami, preto nezabudnite pozorne čítať zadanie – znak úst = úloha na diskusiu; znak pera = úloha na písanie; znak oka = úloha na čítanie.

Veľa šťastia!  😉

Unikni ohybným slovným druhom

Milý žiak/žiačka, pripravila som si pre teba novú únikovú hru, ktorá je zameraná na príslovky.

Ku hre potrebuješ:

  • počítač alebo tablet
  • pero a papier
  • dobrú náladu

Únikovú hru tvorí osem úloh. Tieto úlohy sú ukryté na ploche obrázka a tvojou úlohou je ich nájsť. Pokiaľ ukrytú úlohu nájdeš a správne ju vyriešiš, získaš písmeno, ktoré si zapíš na papier. Po získaní všetkých písmen sa môžeš presunúť na ikonu zámku, ktorá sa nachádza na obrázku. To je posledná úloha, v ktorej máš pomocou získaných písmen rozlúštiť únikovú hru.

Držím palce a prajem veľa zábavy 😉

Precvič si častice a citoslovcia

Milí žiaci, 

pred sebou máte ďalší pracovný list, v ktorom si precvičíte vedomosti z dvoch slovných druhov – častice a citoslovcia.

K jeho vyriešeniu potrebujete iba písacie potreby.

Pracovný list je tvorený rôznymi úlohami, preto nezabudnite pozorne čítať zadanie – znak úst = úloha na diskusiu; znak pera = úloha na písanie; znak oka = úloha na čítanie.

Veľa šťastia!  😉

Unikni časticiam a citoslovciam

Milý žiak/žiačka, pripravila som si pre teba novú únikovú hru, ktorá je zameraná na príslovky.

Ku hre potrebuješ:

  • počítač alebo tablet
  • pero a papier
  • dobrú náladu

Únikovú hru tvorí šesť úloh. Tieto úlohy sú ukryté na ploche obrázka a tvojou úlohou je ich nájsť. Pokiaľ ukrytú úlohu nájdeš a správne ju vyriešiš, získaš písmeno, ktoré si zapíš na papier. Po získaní všetkých písmen sa môžeš presunúť na ikonu zámku, ktorá sa nachádza na obrázku. To je posledná úloha, v ktorej máš pomocou získaných písmen rozlúštiť únikovú hru.

Držím palce a prajem veľa zábavy 😉

Precvič si predložky a spojky

Milí žiaci, 

pred sebou máte ďalší pracovný list. Tentokrát si v ňom precvičíte vedomosti hneď z dvoch slovných druhov – predložky a spojky. 

K jeho vyriešeniu potrebujete písacie potreby a tiež potreby na kreslenie.

Pracovný list je tvorený rôznymi úlohami, preto nezabudnite pozorne čítať zadanie – znak úst = úloha na diskusiu; znak pera = úloha na písanie; znak oka = úloha na čítanie.

Veľa šťastia!  😉

Sloveso „can“ – čo dokážu zvieratá

Milí žiaci, určite veľa vecí viete a dokážete a istotne aj to chcete vedieť povedať po anglicky alebo sa opýtať svojho kamaráta či vie tancovať, hrať hokej, plávať a podobne. Opýtame sa úplne jednoducho: Can you swim? (Vieš plávať). Odpovedáme: Yes, I can. No, I can’t. V priloženom videu, ale aj v aktivitách nájdete činnosti, ktoré dokážu zvieratká. Naučíš sa teda aj niečo o zvieratkách. Verím, že zažijete veľa zábavy. Po precvičení v aktivitách si skús napísať na papier čo všetko dokážeš a vieš robiť prípadne by si to chcel. 


Bludisko

Prečítaj si otázku a rozhodni či to je pravda alebo nie. Panáčika naviguj k správnej odpovedi. 

Kartičky

Otestuj sa koľko si toho pamätáš. Kartičky môžeš využiť na precvičenie po zhliadnutí videa a opakovanie slovnej zásoby. 

She has got/ he has got – oblečenie

Milí žiaci, 
pokračujeme v predošlej téme ale trošku z iného pohľadu. Ideme opisovať svojho kamaráta, kamarátku alebo zvieratko. Ideme rozprávať my o nich čiže v tretej osobe. Have sa nám v tomto prípade mení na has.V pracovnom liste sa taktiež venujeme aj slovnej zásobe oblečenie. Súčasťou tejto témy je aj hra. Prajem veľa zábavy. 🙂

Neposlušné písmenká

Usporiadaj písmenká aby ti vzniklo slovo

Labyrint

Snaž sa uniknúť zlým postavičkám aby si sa dostal k správnemu slovíčku.

I’ve got/ I haven’t got – zvieratá a časti tela

Milí žiaci, určite každý z vás chce vedieť povedať čo všetko má doma, aké domáce zvieratko, hračky, súrodencov atď. Práve na to, využívame gramatickú väzbu I have got/ I’ve got alebo v zápore I haven’t got. Vo všetkých osobách okrem tretej je táto väzba rovnaká. V pracovnom liste okrem gramatických cvičení nájdete aj slovnú zásobu na časti tela zvierat. Pracujte podľa pokynov a užite si veľa zábavy. 🙂