Výnimočný učiteľ: Daniel Rosiar

Daniel Rosiar

Daniel Rosiar je už 25 rokov stredoškolský učiteľ. Pochádza z Brezna ale život ho zaviedol do Tisovca. Fotografovanie, práca s drevom a elektrotechnika ho sprevádza už od detstva. Štúdium zameral na jednu zo svojich záľub: elektrotechniku. Študoval ju najskôr na strednej a potom aj na vysokej škole. Najviac ho oslovila automatizačná a digitálna technika, z ktorej robil diplomovú prácu.

To čo sa naučí chce premietnuť do niečoho konkrétneho a tak si v roku 1995 poskladal svoj prvý počítač. Pri vyučovaní využíva moderné digitálne technológie, aby sa s nimi žiaci oboznámili a naučili pracovať. Spolu so študentmi sa zapája do rôznych súťaží a projektov, ktoré sú prínosom pre školu aj študentov.

Rozvíja spoluprácu s firmami Siemens a Modesto vďaka, ktorým škola získava moderné technológie z oblastí elektrotechniky , automatizačnej a výpočtovej techniky. V súčasnosti ho zaujala oblasť smart zariadení, ktoré sú ovládané na bezdrôtovo cez internet a wifi sieť. Vo svojom voľnom čase opravuje a vylepšuje výpočtovú techniku a elektroniku. Venuje sa aj montážam fotovoltaických systémov. Sleduje nové trendy v elektrotechnike. Okrem starostlivosti o rodinu svoj voľný čas využíva na modernizáciu domácnosti. Jeho snom je mať dom energeticky nezávislý, úsporný a inteligentný.

V prípade záujmu ho môžete kontaktovať na mailovej adrese: rosiar@sostisovec.eu

Naučte sa, inšpirujte sa

Automatizácia
Elektronika
Elektrotechnika
Nezaradené
Stredná škola