Vyvodzovanie písmen a ich utvrdzovanie pomocou interaktívnej tabule

Učivo je určené pre 2. ročník špeciálnej ZŠ alebo pre 1. ročník ZŠ.

Úlohy sú spracované v programe ActiveInspire  určené na interaktívnu tabuľu. Slúži na vyvodzovanie písmen alebo ich utvrdzovanie.

Podklady si môžete stiahnuť aj vo formáte PDF pre prezeranie na počítači alebo mobilnom telefóne.

Podklady na stiahnutie pre interaktívnu tabuľu

Podklady si stiahnete po kliknutí na tento odkaz.

Podklady na stiahnutie vo formáte PDF