Vzor ulica / pracovný list

Pracovný list zhŕňa a precvičuje skloňovanie podľa vzoru ulica, dá sa využiť aj ako „ťahák“ na naučenie sa toho, čo všetko musí podstatné meno spĺňať, aby sa skloňovalo podľa vzoru ulica a ako ho napísať v diktáte, keďže v prípone nemá nikdy iné ako mäkké i.

Vzor ulica / video

Videopátračka po tom, čo sa skloňuje podľa vzoru ulica (čo to vzor je a ako (ne) funguje , ako slová menia svoje prípony a čo je slovotvorný základ …). Kto ešte nevie, dozvie sa, čo a ako sa skloňuje podľa vzoru ulica, kto už vie, zľahka si zopakuje a precvičí aj gramatické dezerty ako slovo, skloňujúce sa podľa vzoru ulica, v ktorom nasleduje po sebe yi 🙂

Vzor stroj / pracovný list

Pracovný list je zhrnutím toho, čo sa skloňuje podľa vzoru stroj a precvičíte si v ňom pátranie po podstatných menách, ktoré ku vzoru stroj patria celkom, alebo aspoň na polovicu 🙂 a budeme aj triediť podstatné mená mužského rodu podľa toho, ku ktorému vzoru patria.

Vzor stroj / video

Predstavíme si podstatné mená mužského rodu vzor stroj a povieme si aj to, prečo patria medzi  žiackych diktátových „obľúbencov“.