Výnimočný učiteľ: Nicole Pulščáková

V školstve pracujem už 23 rokov. Som učiteľkou na základnej škole v špeciálnej triede, ktorú navštevujú žiaci s mentálnym postihnutím ľahkého a stredného stupňa. V tejto triede vyučujem všetky predmety. Praxou som zistila, že moja práca je to presne to, čo ma napĺňa a baví.

Nie vždy je to jednoduché, ale bojujem ako asi každý učiteľ v tejto dobe. Snažím sa žiakov nielen niečo naučiť a odovzdať im vedomosti, ale hlavne vzbudiť ich záujem dozvedieť sa niečo nové a zaujímavé, čo dokážu prepojiť a využiť v praktickom živote. Každý žiak si zaslúži pozornosť a vie si aspoň časť učiva osvojiť. Veľmi záleží od diferencovaného prístupu a ochote mu pomôcť. Najväčšou mojou motiváciou je radosť – radosť detí zo svojho úspechu a moja radosť, keď vidím, že je dieťa spokojné a šťastné.

Naučte sa, inšpirujte sa