Stredné Slovensko – povrch

Vieš, že Stredné Slovensko je najnavštevovanejšia časť Slovenska?  Turisti zo Slovenska aj z cudziny sem chodia obdivovať nielen veľa historických a kultúrnych pamiatok, ale hlavne  prírodné krásy.

Z videoprezetácie sa môžeš naučiť niečo o pohoriach a riekach Stredného Slovenska, o ktorých sa oplatí niečo vedieť a poznať, ale ich aj osobne navštíviť. Možno ťa táto prezentácia povzbudí k turistickým výletom po Slovensku.

Na konci je aj prezentácia so zaujímavými  videopozvánkami  na rôzne miesta Stredného Slovenska.