Základná škola

Chémia
Bez obmedzenia
Informatika
Biológia
Etická výchova
Matematika
Slovenský jazyk
Výtvarná výchova
Bez obmedzenia
Informatika
5. ročník ZŠ
6. ročník ZŠ
Informatika
5. ročník ZŠ
6. ročník ZŠ
Výtvarná výchova
Geometria
Dejepis
Matematika
Bez obmedzenia