Základná škola

Chémia
Základná škola, Stredná škola
Matematika
Slovenský jazyk
Výtvarná výchova
Informatika
Biológia
Etická výchova
Základná škola, Stredná škola