Stredná škola

Elektronika
2. ročník SŠ
3. ročník SŠ
4. ročník SŠ
Výtvarná výchova
Bez obmedzenia
Výtvarná výchova
Bez obmedzenia
Chémia
Bez obmedzenia
Výtvarná výchova
Informatika
Biológia
Etická výchova
Matematika
Slovenský jazyk
Bez obmedzenia
Výtvarná výchova
Bez obmedzenia
Výtvarná výchova
Bez obmedzenia