Ako šetriť vodou – začni od seba

Ak si nebol na vyučovaní a potreboval by si si  zopakovať učivo o vode a jej šetrení, alebo chceš získať nejaké rady a motiváciu k vlastnému šetreniu vodou, môžeš si pozrieť nasledujúci dokument a veľa sa naučíš.  A môžeš ho ukázať aj rodičom a povzbudiť  k šetreniu vodou celú rodinu.

Pátranie po zelenej planéte

Pátranie po zelenej planéte je interaktívna hra z dielne vzdelávacieho centra Elektrárňa Piešťany, ktorá bola vytvorená pri príležitosti Dňa Zeme. Hráčov prevedie zaujímavými informáciami o ohľaduplnom správaní sa voči životnému prostrediu, o nakupovaní, ale aj o zaobchádzaní s odpadom, či biodiverzite. Témy sa dotýkajú viacerých vyučovacích predmetov ako je ekológia, biológia, chémia, fyzika či etická výchova.

Hrá sa pomocou hracej karty v PDF formáte s aktívnymi textovými oknami – dá sa teda odohrať elektronicky a ušetriť papier na vytlačenie hracej karty. Podľa preferencií hráčov je však možné hraciu kartu vytlačiť a používať ju v štýle stolovej hry s figúrkami a hracou kockou. Úlohou hráčov je správne odpovedať na súťažné úlohy, odhaliť písmená a vylúštiť hlavnú tajničku. Pravidlá hry okrem užitočných informácii k priebehu hry obsahujú aj niekoľko tipov pre rôzne verzie hry, od jednotlivcov až po súťažné tímy.